မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ချောက် အထက(ခွဲ)သွေးနက်  
ကံမ အထက(ခွဲ)အင်းဘဲ  
ကံမ အထက(ခွဲ)ကျောက်စောင်း  
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)ကန့်သက်  
ဂန့်ဂေါ အထက(ခွဲ)မြင်းဇာ  
စလင်း အထက(ခွဲ)သရက်ချဉ်  
စလင်း အထက(ခွဲ)သနပ်ကုန်း  
စလင်း အထက(ခွဲ)ကံကုန်း  
စလင်း အထက(ခွဲ)ကံပြား  
၁၀ စလင်း အထက(ခွဲ)ရွှေဇံသီး  
၁၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အထက(ခွဲ)ဇောင်ချမ်းတောင်  
၁၂ ဆိပ်ဖြူ အထက(ခွဲ)ဂွေးပင်  
၁၃ ဆိပ်ဖြူ အထက(ခွဲ)အင်းကန်  
၁၄ ‌ဆော အထက(ခွဲ)ကြခတ်  
၁၅ ‌ဆော အထက(ခွဲ)‌ကံကြီး  
၁၆ တောင်တွင်းကြီး အထက(ခွဲ)ပရပ်ကြယ်  
၁၇ တောင်တွင်းကြီး အထက(ခွဲ)အလက(၂)  
၁၈ ပခုက္ကူ အထက(ခွဲ)ရှ-ကမ်းဖြူ  
၁၉ ပေါက် အထက(ခွဲ)ကပိုင်(တ)  
၂၀ ပေါက် အထက(ခွဲ)လယ်လန်း  
၂၁ ပေါက် အထက(ခွဲ)တင်ငုတ်ပြင်  
၂၂ မကွေး အထက(ခွဲ)ဖိုလေးလုံး  
၂၃ မကွေး အထက(ခွဲ)ညောင်ကန်  
၂၄ မင်းတုန်း အထက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း  
၂၅ မင်းလှ အထက(ခွဲ)တောင်ဦး  
၂၆ မြိုင် အထက(ခွဲ)ပန်းစွာ  
၂၇ မြိုင် အထက(ခွဲ)ယာကြီးပြင်  
၂၈ မြိုင် အထက(ခွဲ)ချောင်းဆုံကြီး  
၂၉ သရက် အထက(ခွဲ)ပုဏ္ဏား  
၃၀ သရက် အထက(ခွဲ)အလတ်လယ်  
၃၁ သရက် အထက(ခွဲ)တလပါး  
၃၂ သရက် အထက(ခွဲ)ဘော်  
၃၃ သရက် အထက(ခွဲ)ကပစ-၁၂