မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ချောက် အလက-ပွင့်လင်း  
ချောက် အလက-ညောင်ပင်သာ  
ချောက် အလက-ကူဖြူ  
ချောက် အလက-မင်းကန်ခန်း  
ချောက် အလက-ရွာမ  
ချောက် အလက-အိုင့်ကြီး  
ချောက် အလက-ကန်ရှည်  
ချောက် အလက-ညောင်နီကျင်း  
ချောက် အလက-သစ်ချိုကုန်း(ရ)  
၁၀ ချောက် အလက-သစ်တိုကန်  
၁၁ ချောက် အလက-ဝသဲစမ်း  
၁၂ ချောက် အလက-သလုံးသွေး  
၁၃ ချောက် အလက-သုံးဆင့်  
၁၄ ချောက် အလက-ဂွေးပင်ကြီး  
၁၅ ချောက် အလက-အမှတ်(၄၈)ဥယျာဉ်  
၁၆ ချောက် အလက-ကန်ဒေါင်း  
၁၇ ချောက် အလက-ထိန်စမ်း  
၁၈ ချောက် အလက-ထိန်ကန်  
၁၉ ချောက် အလက-မြေစွန်းအနောက်  
၂၀ ​ရေစကြို အလက-ငတရော်  
၂၁ ​ရေစကြို အလက-ကိုင်း(၁)  
၂၂ ​ရေစကြို အလက-ဆင်ကြိုး  
၂၃ ​ရေစကြို အလက-မင်းရွာ(၁)  
၂၄ ​ရေစကြို အလက-မိဖုရား  
၂၅ ​ရေစကြို အလက-ချင်းယား  
၂၆ ​ရေစကြို အလက-ကိုရင့်  
၂၇ ​ရေစကြို အလက-ငါးမြာကလေး  
၂၈ ​ရေစကြို အလက-ဘုန်းတော်ပြည့်  
၂၉ ​ရေစကြို အလက-နေရင်းတောင်  
၃၀ ကံမ အလက-ပုထိုး  
၃၁ ဂန့်ဂေါ အလက-တဇန်း  
၃၂ ဂန့်ဂေါ အလက-ကောင်းတင်  
၃၃ ဂန့်ဂေါ အလက-ထယ်လှော်  
၃၄ ဂန့်ဂေါ အလက-မောလယ်  
၃၅ ဂန့်ဂေါ အလက-ပန်းထိပ်  
၃၆ ဂန့်ဂေါ အလက-ပိုဦး  
၃၇ ဂန့်ဂေါ အလက-ကြက်ရိုး  
၃၈ ဂန့်ဂေါ အလက-ချောင်းကောက်  
၃၉ ဂန့်ဂေါ အလက-ရွှေဘို  
၄၀ ဂန့်ဂေါ အလက-ဘော်ပြင်း  
၄၁ ဂန့်ဂေါ အလက-တောင်ယာပြင်  
၄၂ ဂန့်ဂေါ အလက-လယ်ကြီး(န)  
၄၃ ဂန့်ဂေါ အလက-လယ်ကြီး  
၄၄ ဂန့်ဂေါ အလက-သာကောင်း  
၄၅ ဂန့်ဂေါ အလက-ပနန်း  
၄၆ ဂန့်ဂေါ အလက-ကျော်ရွာ  
၄၇ ဂန့်ဂေါ အလက-ရေရှင်  
၄၈ ဂန့်ဂေါ အလက-သာစည်  
၄၉ ငဖဲ အလက-ဇင်ပြွန်း  
၅၀ ငဖဲ အလက-သာယာကုန်း  
၅၁ စလင်း အလက-တောစိမ့်  
၅၂ စလင်း အလက-တညှောင့်တင်  
၅၃ စလင်း အလက-ရေမ  
၅၄ စလင်း အလက-မ/ရုံးပင်ကန်  
၅၅ စလင်း အလက-ငါးလှိုင်တွင်း  
၅၆ စလင်း အလက-မြို့အို  
၅၇ စလင်း အလက-ကူရင်းချောက်  
၅၈ စလင်း အလက-ကျောက်ရဲကျွန်း  
၅၉ စလင်း အလက-တောလုလင်  
၆၀ စလင်း အလက-ဝန်ရ  
၆၁ စလင်း အလက-ပြတောက်  
၆၂ စလင်း အလက-အိုးသည်  
၆၃ စလင်း အလက-ကံကြီး  
၆၄ စလင်း အလက-ဒေါင့်ဘိုး  
၆၅ စလင်း အလက-ကံရွာ  
၆၆ စလင်း အလက-န/ဥသျှစ်ကုန်း  
၆၇ စလင်း အလက-မြောင်းခွ  
၆၈ စလင်း အလက-ကုန်းခြား  
၆၉ စလင်း အလက-ငွေတောင်  
၇၀ စလင်း အလက-မြောင်းသစ်  
၇၁ စလင်း အလက-ဂွင်ကျင်း  
၇၂ စလင်း အလက-ဖောင်းလင်း  
၇၃ စလင်း အလက-ကန်တော်  
၇၄ စလင်း အလက-ဒါးဆွယ်ကန်  
၇၅ စလင်း အလက-မောင်ကော့ကန်  
၇၆ စလင်း အလက-ပေါင်းတူး  
၇၇ စလင်း အလက-ကြို့ဝန်း  
၇၈ စလင်း အလက-ခေါင်းကူး  
၇၉ စလင်း အလက-တောင်ကန်  
၈၀ စလင်း အလက-တ/ရုံးပင်ကန်  
၈၁ စလင်း အလက-မ/ဥသျှစ်ကုန်း  
၈၂ စေတုတ္တရာ အလက-ကျောက်တန်း  
၈၃ စေတုတ္တရာ အလက-မြောင်းဦး  
၈၄ စေတုတ္တရာ အလက-ရေသောင်  
၈၅ စေတုတ္တရာ အလက-ချီ  
၈၆ စေတုတ္တရာ အလက-ပန်းအိ  
၈၇ စေတုတ္တရာ အလက-ပွင့်တောက်  
၈၈ စေတုတ္တရာ အလက-သံဆည်  
၈၉ စေတုတ္တရာ အလက-မကြီး  
၉၀ စေတုတ္တရာ အလက-ငလဲ  
၉၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ကျောသာ  
၉၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ဝန်ကုန်း  
၉၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-မောင်းတုန်း  
၉၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ငါးရန့်ချောင်း  
၉၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ဝန်တက်  
၉၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ဇောင်းတန်းကြီး  
၉၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ဆင်မြူးအောင်  
၉၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-မကြီးကန်  
၉၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ကန်လှ  
၁၀၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ကပစ(၈)  
၁၀၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-လှေဝန်း  
၁၀၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-ကုန်းသာ  
၁၀၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အလက-အလယ်ရွာ  
၁၀၄ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကင်မွန်းတောင့်  
၁၀၅ ဆိပ်ဖြူ အလက-ရှားလှ  
၁၀၆ ဆိပ်ဖြူ အလက-ဒေါသာ  
၁၀၇ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကျွန်းမကြီး  
၁၀၈ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကျောင်းရွာ  
၁၀၉ ဆိပ်ဖြူ အလက-တပေါင်း  
၁၁၀ ဆိပ်ဖြူ အလက-ထန်းချောင်း  
၁၁၁ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကျောက်ကြီး  
၁၁၂ ဆိပ်ဖြူ အလက-ဝဲမ  
၁၁၃ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကျားပေ  
၁၁၄ ဆိပ်ဖြူ အလက-ရွာသစ်ကုန်း  
၁၁၅ ဆိပ်ဖြူ အလက-မယ်ဇလီကွေ့  
၁၁၆ ဆိပ်ဖြူ အလက-ကျားကွဲ  
၁၁၇ ‌ဆော အလက-ညောင်ပင်  
၁၁၈ ‌ဆော အလက-မန်း  
၁၁၉ ‌ဆော အလက-ပြုံသစ်တော  
၁၂၀ ‌ဆော အလက-‌ကျွန်းတော  
၁၂၁ ‌ဆော အလက-‌ပိန်းနဲ  
၁၂၂ ‌ဆော အလက-ယမ်း  
၁၂၃ ‌ဆော အလက-‌ယောမြို့  
၁၂၄ ‌ဆော အလက-နသိုး  
၁၂၅ ‌ဆော အလက-သီးကုန်း  
၁၂၆ ‌ဆော အလက-ကျောက်မ  
၁၂၇ ‌ဆော အလက-ကျင်းလိန်  
၁၂၈ ‌ဆော အလက-ငှက်ချောင်  
၁၂၉ ‌ဆော အလက-ပေါက်တော(ငှက်)  
၁၃၀ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက-ရှမ်းကိုင်း  
၁၃၁ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက-ပျဉ်ချောင်း  
၁၃၂ ‌တောင်တွင်းကြီး အလက-ဇီးတော  
၁၃၃ ထီးလင်း အလက- ဆွဲလွဲ  
၁၃၄ ထီးလင်း အလက-ညှစ်ရှောက်  
၁၃၅ ထီးလင်း အလက-ဘူးတောင်း  
၁၃၆ ထီးလင်း အလက-စို့ပြား  
၁၃၇ ထီးလင်း အလက-ဝက်သက်ရွာမ  
၁၃၈ ထီးလင်း အလက-တောမ  
၁၃၉ ထီးလင်း အလက-ဦးနှောက်  
၁၄၀ နတ်မောက် အလက-ဆည်လယ်  
၁၄၁ နတ်မောက် အလက-ဝက်ချုပ်  
၁၄၂ နတ်မောက် အလက-ပ/ကျားထူး  
၁၄၃ နတ်မောက် အလက-ရေငံ  
၁၄၄ နတ်မောက် အလက-ကျောက်ဆည်  
၁၄၅ နတ်မောက် အလက-အိုင်မကြီး  
၁၄၆ နတ်မောက် အလက-ဆုံကုန်းကြီး  
၁၄၇ နတ်မောက် အလက-ဉယျာဉ်(မ)  
၁၄၈ နတ်မောက် အလက-ရွာတော်  
၁၄၉ နတ်မောက် အလက-ပိတောက်ငုတ်ကြီး  
၁၅၀ နတ်မောက် အလက-သရက်ချဉ်  
၁၅၁ နတ်မောက် အလက-ဂွေးချောင်း  
၁၅၂ နတ်မောက် အလက-ဂွေးပင်  
၁၅၃ နတ်မောက် အလက-ကျွန်းဘုတ်  
၁၅၄ နတ်မောက် အလက-အိုင်ဇောက်  
၁၅၅ နတ်မောက် အလက-ထနောင်းကုန်း  
၁၅၆ နတ်မောက် အလက-ဖက်တောရေ  
၁၅၇ နတ်မောက် အလက-ကပေါင်းကုန်းကြီး  
၁၅၈ နတ်မောက် အလက-အုတ်ရှစ်မျှောင်  
၁၅၉ နတ်မောက် အလက-လ/တံခွန်တိုင်  
၁၆၀ နတ်မောက် အလက-အိုင်ပေါက်ကုန်း  
၁၆၁ နတ်မောက် အလက-သပွတ်ပင်  
၁၆၂ နတ်မောက် အလက-ထုံးပေါက်ချိုင်း  
၁၆၃ ပခုက္ကူ အလက-ဇီးကုန်း  
၁၆၄ ပခုက္ကူ အလက-ရွာယာ  
၁၆၅ ပခုက္ကူ အလက-ချိုင်  
၁၆၆ ပခုက္ကူ အလက-ညောင်လှ  
၁၆၇ ပခုက္ကူ အလက-မြစ်ဖျား  
၁၆၈ ပခုက္ကူ အလက-ထန်းတပင်  
၁၆၉ ပခုက္ကူ အလက-ကန်တော်  
၁၇၀ ပေါက် အလက-မြေနီ(မ)  
၁၇၁ ပေါက် အလက-တံစူး  
၁၇၂ ပေါက် အလက-ထောက်ရှာပင်  
၁၇၃ ပေါက် အလက-ချိုင်ဇောက်(ထ)  
၁၇၄ ပေါက် အလက-ခင်ရှည်  
၁၇၅ ပေါက် အလက-ချိုင်ဇောက်(အ)  
၁၇၆ ပေါက် အလက-သံပုရာအိုင့်  
၁၇၇ ပေါက် အလက-ဖိုးဖြူလုံးကန်  
၁၇၈ ပေါက် အလက-လက်ပံတို  
၁၇၉ ပေါက် အလက-ဇီးတော(တ)  
၁၈၀ ပေါက် အလက-ချက်ကန်  
၁၈၁ ပေါက် အလက-ပိတ္တော  
၁၈၂ ပေါက် အလက-လယ်အို  
၁၈၃ ပေါက် အလက-ချောင်းဆုံ(တ)  
၁၈၄ ပေါက် အလက-သစ်ချိုကုန်း  
၁၈၅ ပေါက် အလက-ပင်ထောင်  
၁၈၆ ပေါက် အလက-မုန်ကုန်း  
၁၈၇ ပေါက် အလက-ညောင်ဝန်း  
၁၈၈ ပေါက် အလက-ထန်းတောလယ်  
၁၈၉ ပေါက် အလက-ရွှေဘုံသာ  
၁၉၀ ပေါက် အလက-ပေခုနှစ်ပင်  
၁၉၁ ပေါက် အလက-ဆင်ဇာ  
၁၉၂ ပေါက် အလက-သစ်ညီနောင်  
၁၉၃ ပေါက် အလက-အိုင့်ကိုင်း  
၁၉၄ ပေါက် အလက-ကျအိုး  
၁၉၅ ပေါက် အလက-တောင်ဘက်  
၁၉၆ ပေါက် အလက-ကျောက္ကာ  
၁၉၇ ပေါက် အလက-ညောင်ဝန်းပေါက်  
၁၉၈ ပေါက် အလက-နတ်စဉ်ကုန်း  
၁၉၉ ပေါက် အလက-တပ်ကုန်း  
၂၀၀ ပေါက် အလက-ညောင်ရင်း  
၂၀၁ ပေါက် အလက-တုတ်စု  
၂၀၂ ပေါက် အလက-ဆူးလေကုန်း (တ)  
၂၀၃ ပေါက် အလက-ကျူတော  
၂၀၄ ပေါက် အလက-သရက်တော  
၂၀၅ ပေါက် အလက-သပွတ်စု  
၂၀၆ ပေါက် အလက-ကုက္ကိုစု  
၂၀၇ ပွင့်ဖြူ အလက-ရှားတောကျွန်း  
၂၀၈ ပွင့်ဖြူ အလက-ဆင်လူး  
၂၀၉ ပွင့်ဖြူ အလက-အုတ်ဖို  
၂၁၀ ပွင့်ဖြူ အလက-ထိန်အိုင်  
၂၁၁ ပွင့်ဖြူ အလက-ခုံစု  
၂၁၂ ပွင့်ဖြူ အလက-အင်းဒေါင်း  
၂၁၃ ပွင့်ဖြူ အလက-ကန်ပြည့်  
၂၁၄ ပွင့်ဖြူ အလက-လယ်မ  
၂၁၅ ပွင့်ဖြူ အလက-ကနီ  
၂၁၆ ပွင့်ဖြူ အလက-ဆည်တော်  
၂၁၇ မကွေး အလက-ကန်တော်  
၂၁၈ မကွေး အလက-ဘုရားကုန်း  
၂၁၉ မကွေး အလက-မကျီးကန်(တ)  
၂၂၀ မကွေး အလက-ကန်ဦး  
၂၂၁ မကွေး အလက-ထုံးပေါက်တော(မ)  
၂၂၂ မကွေး အလက-လင့်မြင့်  
၂၂၃ မကွေး အလက-ရွာဟောင်းကန်  
၂၂၄ မကွေး အလက-ညောင်ပင်ကြီး  
၂၂၅ မကွေး အလက-ပေပင်စမ်း  
၂၂၆ မကွေး အလက-စိုင်ကျ  
၂၂၇ မကွေး အလက-မကြီးကန်(မ)  
၂၂၈ မကွေး အလက-လျောင်းတော်ဦး  
၂၂၉ မင်းတုန်း အလက-ကျောက်တိုင်  
၂၃၀ မင်းတုန်း အလက-စပါးတန်း  
၂၃၁ မင်းဘူး အလက-ခရုကန်  
၂၃၂ မင်းဘူး အလက-မင်းလှကျင်း  
၂၃၃ မင်းဘူး အလက-ရေတွင်းကုန်း  
၂၃၄ မင်းဘူး အလက-ပက်ပယ်  
၂၃၅ မင်းဘူး အလက-သနပ္ပင်စု  
၂၃၆ မင်းဘူး အလက-ကိုင်းတောကြီး  
၂၃၇ မင်းဘူး အလက-ချောင်းဖြူ  
၂၃၈ မင်းဘူး အလက-သီးကုန်း  
၂၃၉ မင်းဘူး အလက-တောကျောင်းကုန်း  
၂၄၀ မင်းဘူး အလက-ကျွဲတဲ  
၂၄၁ မင်းဘူး အလက-ကုန်းသာ  
၂၄၂ မင်းလှ အလက-ဘွေကြီး  
၂၄၃ မင်းလှ အလက-ရေတွင်းမြောင်  
၂၄၄ မင်းလှ အလက- ညှင်းသွန်း  
၂၄၅ မင်းလှ အလက-ခလိုင်း  
၂၄၆ မင်းလှ အလက-စမ်းကံ  
၂၄၇ မင်းလှ အလက-ကညင်းကြီး  
၂၄၈ မင်းလှ အလက- နွားလဲ  
၂၄၉ မင်းလှ အလက- ကိုင်း  
၂၅၀ မင်းလှ အလက- ကျောက်ပုံ  
၂၅၁ မင်းလှ အလက- ဒီးဒုတ်ကန်  
၂၅၂ မင်းလှ အလက-ဓာတ်ကုန်း  
၂၅၃ မြို့သစ် အလက-ကွင်းကြီး  
၂၅၄ မြို့သစ် အလက-ဒေါ်ယင်းကုန်း  
၂၅၅ မြို့သစ် အလက-ကပစ(၁၇)  
၂၅၆ မြို့သစ် အလက-ထန်းတပင်  
၂၅၇ မြို့သစ် အလက-သဖန်းကုန်း  
၂၅၈ မြို့သစ် အလက-ရုံးတော  
၂၅၉ မြို့သစ် အလက-ငွေလေး  
၂၆၀ မြို့သစ် အလက-လဲလူ  
၂၆၁ မြို့သစ် အလက-သဘွတ်ကုန်း  
၂၆၂ မြိုင် အလက-ကြက်စား  
၂၆၃ မြိုင် အလက-ဒေါင်အိုကြီး  
၂၆၄ မြိုင် အလက-မကျီးကုန်း  
၂၆၅ မြိုင် အလက-ဒါန်းပင်ကန်  
၂၆၆ မြိုင် အလက-လယ်တာ  
၂၆၇ မြိုင် အလက-အိုးဘို  
၂၆၈ မြိုင် အလက-ရွာရှည်  
၂၆၉ မြိုင် အလက-ထနောင်းဝင်း  
၂၇၀ မြိုင် အလက-ညောင်ကုန်း  
၂၇၁ မြိုင် အလက-ပျဉ်းဝင်း  
၂၇၂ မြိုင် အလက-ဂျုတ်ကုန်း  
၂၇၃ မြိုင် အလက-ဓမ္မသာရ  
၂၇၄ မြိုင် အလက-ဆင်စိန်  
၂၇၅ မြိုင် အလက-ဝါးရင်းချိုင်  
၂၇၆ မြိုင် အလက-သင်းပေါင်းကန်  
၂၇၇ မြိုင် အလက-သံဘိုကြီး  
၂၇၈ မြိုင် အလက-ပေါင်းတည်  
၂၇၉ မြိုင် အလက-မကျီးစု  
၂၈၀ မြိုင် အလက-မြေရင့်  
၂၈၁ မြိုင် အလက-ကျောက်ခွက်  
၂၈၂ မြိုင် အလက-ဖောင်းကွဲ  
၂၈၃ မြိုင် အလက-ဝက်ပုတ်  
၂၈၄ မြိုင် အလက-သမင်ချောက်  
၂၈၅ မြိုင် အလက-မင်းသားကျ  
၂၈၆ မြိုင် အလက-သဒွတ်  
၂၈၇ မြိုင် အလက-ကျောက်ကန်  
၂၈၈ မြိုင် အလက-ကျောင်းရပ်  
၂၈၉ မြိုင် အလက-သစ်ကြီးတော  
၂၉၀ မြိုင် အလက-ရွာသစ်(၁)  
၂၉၁ မြိုင် အလက-ရွာတန်းရှည်  
၂၉၂ မြိုင် အလက-နှမ်းစားကျင်း  
၂၉၃ မြိုင် အလက-မြို့ခင်းသာ  
၂၉၄ မြိုင် အလက-စိုတော(၁)  
၂၉၅ မြိုင် အလက-ညောင်ပင်သာ  
၂၉၆ ရေစကြို အလက-ခွေးမြုတ်  
၂၉၇ ရေစကြို အလက-ထန်းတပင်  
၂၉၈ ရေစကြို အလက-ချင်းယားကုန်း  
၂၉၉ ရေစကြို အလက-နိပဆေးတော  
၃၀၀ ရေစကြို အလက-မောက္ကလန်  
၃၀၁ ‌ရေနံချောင်း အလက-ညောင်ပင်အိုင့်  
၃၀၂ ‌ရေနံချောင်း အလက-ဝက်မစွတ်  
၃၀၃ ‌ရေနံချောင်း အလက-ကုက္ကိုကွ  
၃၀၄ ‌ရေနံချောင်း အလက-လေးတိုင်စင်  
၃၀၅ ‌ရေနံချောင်း အလက-မုန်ကန်  
၃၀၆ ‌ရေနံချောင်း အလက-ကျွဲဘုတ်  
၃၀၇ ‌ရေနံချောင်း အလက-အရှေ့ကုန်း  
၃၀၈ သရက် အလက-ရွာသစ်ကြီး  
၃၀၉ သရက် အလက-ဘန့်ပြင်  
၃၁၀ သရက် အလက-ထန်းရုံ  
၃၁၁ အောင်လံ အလက-တပလိုင်း  
၃၁၂ အောင်လံ အလက-မဲခေါင်း  
၃၁၃ အောင်လံ အလက-မြို့သစ်  
၃၁၄ အောင်လံ အလက-ဗိုလ်လုကုန်း  
၃၁၅ အောင်လံ အလက-တလုပ်ပင်  
၃၁၆ အောင်လံ အလက-ကြက်ရုံးကလေး  
၃၁၇ အောင်လံ အလက-မဟာဇင်  
၃၁၈ အောင်လံ အလက-လက်ပံတုန်း  
၃၁၉ အောင်လံ အလက-ကျောက်ဆည်  
၃၂၀ အောင်လံ အလက-လှံတင်  
၃၂၁ အောင်လံ အလက-စခန်းကြီး  
၃၂၂ အောင်လံ အလက-မင်းကန်  
၃၂၃ အောင်လံ အလက-အင်းလည်  
၃၂၄ အောင်လံ အလက-မကျီးရုံ  
၃၂၅ အောင်လံ အလက-စကြီး  
၃၂၆ အောင်လံ အလက-တံခွန်တိုင်(န)  
၃၂၇ အောင်လံ အလက-လက်ပံကန်  
၃၂၈ အောင်လံ အလက-ကပစ(၁၅)  
၃၂၉ အောင်လံ အလက-ရေပေါ်  
၃၃၀ အောင်လံ အလက-မွေရိုး  
၃၃၁ အောင်လံ အလက-ရွာမထုံး  
၃၃၂ အောင်လံ အလက-ထမကန်  
၃၃၃ အောင်လံ အလက-ပျဉ်းပင်လှ