မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ချောက် အမက-အိုးဘို  
ချောက် အမက-ရေလာ  
ချောက် အမက-ကျောက်တိုင်  
​ ချောက် အမက-စမ်းရိုး  
​ ချောက် အမက-သန်းကုန်း  
​ရေစကြို အမက-နွယ်နီကျွန်း  
​ရေစကြို အမက-လေးရာပြည့်  
​ရေစကြို အမက-ငါးလံ  
ကံမ အမက-ပယ်ကျ  
၁၀ ကံမ အမက-ကျောက်ပဒေါင်း  
၁၁ ကံမ အမက-ကဒူးပြင်  
၁၂ ဂန့်ဂေါ အမက-ရွှေပင်  
၁၃ ဂန့်ဂေါ အမက-ရှောက်ပင်  
၁၄ ဂန့်ဂေါ အမက-ရွှေဘိုကွက်သစ်  
၁၅ ငဖဲ အမက-ရှောက်ရင်း  
၁၆ ငဖဲ အမက-စပ်စီ  
၁၇ ငဖဲ အမက-တင်ပြင်း  
၁၈ စလင်း အမက-အင်းကြင်းပင်လှ  
၁၉ စလင်း အမက-ပေါက်ကုန်း  
၂၀ စလင်း အမက-ငါးလှိုင်တွင်းသစ်  
၂၁ စလင်း အမက-အေးစု  
၂၂ စလင်း အမက-မ/အင်းတဲ  
၂၃ စလင်း အမက-မဲရွာကျွန်း  
၂၄ စလင်း အမက-ကြူဝန်း  
၂၅ စလင်း အမက-ရ/ကန်ဘောင်  
၂၆ စလင်း အမက-ပန်းပြင်  
၂၇ စလင်း အမက-ကဒါန်း  
၂၈ စေတုတ္တရာ အမက-ခြင်ပြစ်ကိုင်း  
၂၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-အင်းပက်လက်  
၃၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-လယ်ကြီးကိုင်း  
၃၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-တောညောင်ပင်သာ  
၃၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ကန်လည်ကုန်း  
၃၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ဖိုလေးလုံး  
၃၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ဇောင်းတန်းလေး  
၃၅ ဆိပ်ဖြူ အမက-ဖလံမ  
၃၆ ဆိပ်ဖြူ အမက-ရွှေဘိုးကျွန်း  
၃၇ ဆိပ်ဖြူ အမက-တွင်းမငယ်  
၃၈ ဆိပ်ဖြူ အမက-လယ်သာဝ  
၃၉ ဆိပ်ဖြူ အမက-ကမ္ဘားနီ  
၄၀ ဆိပ်ဖြူ အမက-သင်းပေါင်း  
၄၁ ဆိပ်ဖြူ အမက-သဖန်းတောင့်  
၄၂ ဆိပ်ဖြူ အမက-ကျွန်းတော  
၄၃ ဆိပ်ဖြူ အမက-သပြေပင်  
၄၄ ‌ဆော အမက-လင်းတကျင်း  
၄၅ တောင်တွင်းကြီး အမက-ကျောက်ဖြာ  
၄၆ တောင်တွင်းကြီး အမက-ဝံအော်ကြီး  
၄၇ တောင်တွင်းကြီး အမက-အိုးကုန်း  
၄၈ တောင်တွင်းကြီး အမက-မှုတ်ရှည်  
၄၉ တောင်တွင်းကြီး အမက-ဆုံစု  
၅၀ ထီးလင်း အမက-ကင်းပန်း  
၅၁ ထီးလင်း အမက-တင်းချောင်း  
၅၂ နတ်မောက် အမက-ပိတ်ချင်းတော  
၅၃ နတ်မောက် အမက-အောင်ချမ်းသာ(ကအ)  
၅၄ နတ်မောက် အမက-ကွင်းကြီး  
၅၅ နတ်မောက် အမက-ပင်းကြိုင်ရွာသစ်  
၅၆ နတ်မောက် အမက-စည်သာ  
၅၇ နတ်မောက် အမက-ဒဟတ်ကုန်း  
၅၈ နတ်မောက် အမက-ကျောက်ပုံ  
၅၉ ပခုက္ကူ အမက-စိုင်ဖြူ  
၆၀ ပခုက္ကူ အမက-ရေမျက်  
၆၁ ပခုက္ကူ အမက-စီဂေါင်း  
၆၂ ပခုက္ကူ အမက-ရေလာလေး  
၆၃ ပခုက္ကူ အမက-ကိုးပင်  
၆၄ ပခုက္ကူ အမက-အိုင်ကြီး  
၆၅ ပခုက္ကူ အမက-ရွာနောင်  
၆၆ ပခုက္ကူ အမက-ကျည်းပင်ခုံ  
၆၇ ပခုက္ကူ အမက-မြင်းဝင်း  
၆၈ ပေါက် အမက-ကျောက်မဲတောင်  
၆၉ ပေါက် အမက-ခင်အေး  
၇၀ ပေါက် အမက-သနပ္ပင်ဇင်း  
၇၁ ပေါက် အမက-ဝါးတော  
၇၂ ပေါက် အမက-ပျမ  
၇၃ ပေါက် အမက-ဆူးပုတ်ခုံ  
၇၄ ပေါက် အမက-မြေခြား  
၇၅ ပေါက် အမက-ကျားသိုက်  
၇၆ ပေါက် အမက-ထန်းတပင်  
၇၇ ပေါက် အမက-ပဲခင်းကျယ်  
၇၈ ပေါက် အမက-ရှခွကြီး  
၇၉ ပေါက် အမက-ဇင်ရွှေးခုံ  
၈၀ ပွင့်ဖြူ အမက-နဘဲကုန်း  
၈၁ ပွင့်ဖြူ အမက-ဘိုကုန်း  
၈၂ ပွင့်ဖြူ အမက-ဂါတ်ကုန်း  
၈၃ မကွေး အမက-ကျွဲခြံ  
၈၄ မကွေး အမက-သံဘိုကန်  
၈၅ မကွေး အမက-စည်ပင်  
၈၆ မကွေး အမက-သက်ရင်းတော  
၈၇ မကွေး အမက-အင်းနက်  
၈၈ မကွေး အမက-စမ်းကြီး  
၈၉ မင်းတုန်း အမက-စမ်းကြီး  
၉၀ မင်းဘူး အမက-တဲကုန်း  
၉၁ မင်းဘူး အမက-ရေငံ  
၉၂ မင်းလှ အမက-ရေရင်  
၉၃ မြို့သစ် အမက-ရွှေပန်းပင်  
၉၄ မြို့သစ် အမက-ငမဲကွင်း  
၉၅ မြို့သစ် အမက-သရက်ခွ  
၉၆ မြို့သစ် အမက-ရိုးနပေါက်  
၉၇ မြို့သစ် အမက-အုတ်ပုံ  
၉၈ မြို့သစ် အမက-ကြက်သောင်းရေ  
၉၉ မြို့သစ် အမက-ရွာဆိုး  
၁၀၀ မြို့သစ် အမက-အင်ကြင်းသာ  
၁၀၁ မြို့သစ် အမက-ကျောင်းကုန်း(တ)  
၁၀၂ မြို့သစ် အမက-သုံးဆင့်  
၁၀၃ မြို့သစ် အမက-အောင်မြင်သာ  
၁၀၄ မြို့သစ် အမက-တပ်ကုန်း(တ)  
၁၀၅ မြို့သစ် အမက-မနော့ကုန်း  
၁၀၆ မြို့သစ် အမက-အိုင်တို  
၁၀၇ မြိုင် အမက-မုံညင်း(၂)  
၁၀၈ မြိုင် အမက-ညောင်မ  
၁၀၉ မြိုင် အမက-ကံလည်  
၁၁၀ မြိုင် အမက-ကမ္ဘနီ  
၁၁၁ မြိုင် အမက-ကျောင်းစု  
၁၁၂ မြိုင် အမက-ပြင်သာ  
၁၁၃ မြိုင် အမက-ချောင်းမ  
၁၁၄ မြိုင် အမက-ကင်း  
၁၁၅ မြိုင် အမက-အလယ်ကန်  
၁၁၆ မြိုင် အမက-တောမ  
၁၁၇ မြိုင် အမက-ဝက်ဖိုး  
၁၁၈ မြိုင် အမက-ညောင်ပင်ဇောက်  
၁၁၉ မြိုင် အမက-ကန်တိန်  
၁၂၀ ရေစကြို ​အမက-ထန်းငယ်တော  
၁၂၁ ရေစကြို ​အမက-ကွမ်းသီးကန်  
၁၂၂ ရေစကြို ​အမက-သဲပုံအနောက်  
၁၂၃ ရေစကြို ​အမက-မင်းကန်  
၁၂၄ ရေစကြို ​အမက-အောက်အို(န)  
၁၂၅ ရေစကြို ​အမက-မြေမလှ  
၁၂၆ ‌ရေနံချောင်း အမက-မာန်မြေ(မ)  
၁၂၇ ‌ရေနံချောင်း အမက-ငါးလန္တာ  
၁၂၈ ‌ရေနံချောင်း အမက-ထနောင်းလှ  
၁၂၉ သရက် အမက-ပေါက်ဦးကား  
၁၃၀ သရက် အမက-မကျီးပင်  
၁၃၁ အောင်လံ အမက-တောင်တီး  
၁၃၂ အောင်လံ အမက-ပြလို့မြင့်  
၁၃၃ အောင်လံ အမက-ရေပြည့်