မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ချောက် အမက-လက်ပန်ကျွန်းရွာမ
​ချောက် အမက-ကြံ့ကန်
​ချောက် အမက-စမ်းရေယာဉ်
​ချောက် အမက-ဇီးပွား
​ချောက် အမက-မိုလာ
​ရေစကြို အမက-ဘောင်ဘဲ့တန်း
​ရေစကြို အမက-ကံစွယ်
ဂန့်ဂေါ အမက-မကျည်းခင်
ဂန့်ဂေါ အမက-ဇံမွှေး
၁၀ ဂန့်ဂေါ အမက-လယ်ဓမ္မ
၁၁ ငဖဲ အမက-မထုံး
၁၂ ငဖဲ အမက-ပဒါန်းတောင်
၁၃ စလင်း အမက-မကျီးထူး
၁၄ စလင်း အမက-လက်ပံဉီး
၁၅ စလင်း အမက-ကျွန်းချောင်းသစ်
၁၆ စလင်း အမက-ညံကန်
၁၇ စလင်း အမက-ရွှေကူ
၁၈ စလင်း အမက-ကျွန်းတည်း
၁၉ စလင်း အမက-ချောင်းဆုံ
၂၀ စလင်း အမက-န/မကျီးကုန်း
၂၁ ‌စေတုတ္တရာ အမက-မင်းဒင်ကျင်း
၂၂ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ငတော်စုတ်
၂၃ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ကန်တိုင်
၂၄ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ပင်းချောင်း
၂၅ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ပန်းအိညှာ
၂၆ ‌စေတုတ္တရာ အမက-တောင်ဟန်ဒေါက်
၂၇ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ကုန်းတရား
၂၈ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ပုပိုင်း
၂၉ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ကျောက်ကွဲ
၃၀ ‌စေတုတ္တရာ အမက-လုံးဇွန်
၃၁ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ဒွေး
၃၂ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ကောင်းကြီး
၃၃ ‌စေတုတ္တရာ အမက-မကြီးစု(၁)
၃၄ ‌စေတုတ္တရာ အမက-ကူတော်
၃၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-မကြီးကုန်း
၃၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-စမ်းအိုင်
၃၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ဓနုန်းမြောင်
၃၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-အင်းလတ်
၃၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ရွှေမောင်းစွန်း
၄၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက-ဖိုစွတ်
၄၁ ဆိပ်ဖြူ အမက-ထန်းပင်ကန်
၄၂ ဆိပ်ဖြူ အမက-သံချောင်း
၄၃ ဆိပ်ဖြူ အမက-သံပုရာပင်
၄၄ ‌ဆော အမက-ပန်းဆန်
၄၅ ‌ဆော အမက-ဆွဲလွဲကျင်း
၄၆ တောင်တွင်းကြီး အမက-ဂွေးကုန်း(မ)
၄၇ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက-အောင်သပြေ
၄၈ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက-တောင်ကြီးဆင်း
၄၉ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက-လက်ပံပု
၅၀ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက-ကွမ်းခြံ
၅၁ ထီးလင်း အမက-ရှော်ဖြူပင်
၅၂ ထီးလင်း အမက-အုန်းတော
၅၃ ထီးလင်း အမက-ကြာဉယျာဉ်
၅၄ ထီးလင်း အမက-လောင်းဘိုကြီး
၅၅ ထီးလင်း အမက-လက်ပန်
၅၆ ထီးလင်း အမက-ညောင်
၅၇ ထီးလင်း အမက-ထိန်တိုင်း
၅၈ နတ်မောက် အမက-တ/အင်းကုန်း
၅၉ နတ်မောက် အမက-ကူနီ
၆၀ နတ်မောက် အမက-ညောင်အိုင်
၆၁ နတ်မောက် အမက-ညောင်ကျပ္ပင်လေး
၆၂ နတ်မောက် အမက-ကန်လေးကုန်း
၆၃ နတ်မောက် အမက-ကျောက်မိုး
၆၄ နတ်မောက် အမက-ဂွေးကုန်း(မတ)
၆၅ နတ်မောက် အမက-ပ/သမှုန်းကုန်း
၆၆ နတ်မောက် အမက-န/ကျားထူး
၆၇ နတ်မောက် အမက-ထန်းပင်ချိုင်း
၆၈ နတ်မောက် အမက-သာယာအေး
၆၉ နတ်မောက် အမက-ပ/လက္ခုပ္ပင်
၇၀ နတ်မောက် အမက-လင်းဒလူး
၇၁ နတ်မောက် အမက-ကြက်လျှာ
၇၂ ပခုက္ကူ အမက-မြင်သာဆန်တန်း
၇၃ ပခုက္ကူ အမက-ထန်းခြောက်ပင်
၇၄ ပခုက္ကူ အမက-ထန်းတောခြောက်
၇၅ ပခုက္ကူ အမက-ကန်စောင့်
၇၆ ပခုက္ကူ အမက-ရေလဲကျွန်း
၇၇ ပခုက္ကူ အမက-ရှားတော
၇၈ ပခုက္ကူ အမက-ကင်မွန်းခါး
၇၉ ပခုက္ကူ အမက-(ရှ)မန်ကျည်းကန်
၈၀ ပခုက္ကူ အမက-အနောက်သီရိ
၈၁ ပခုက္ကူ အမက-သစ်ပုလွေကုန်း
၈၂ ပခုက္ကူ အမက-ငွေသောင်
၈၃ ပခုက္ကူ အမက-ဂျိုးပျံ
၈၄ ပခုက္ကူ အမက-ဘုံတာ
၈၅ ပခုက္ကူ အမက-ပြည့်အိုင်
၈၆ ပခုက္ကူ အမက-ဇီးကုန်း(၁+၂)
၈၇ ပခုက္ကူ အမက-ရှင်မကန်
၈၈ ပခုက္ကူ အမက-ကူကျွန်း
၈၉ ပေါက် အမက-တယ်ပင်ကန်
၉၀ ပေါက် အမက-သုံးမွှာတာချောင်း
၉၁ ပေါက် အမက-ရန်ကင်း
၉၂ ပေါက် အမက-ရေနံ့သာ
၉၃ ပေါက် အမက-ပေါက်ချောင်း(လ)
၉၄ ပေါက် အမက-ရေယဉ်
၉၅ ပေါက် အမက-မြသိန်းတန်
၉၆ ပေါက် အမက-ရေထွက်
၉၇ ပေါက် အမက-ကြပ်တည်
၉၈ ပေါက် အမက-ဂွေးဂုံ
၉၉ ပေါက် အမက-အင်းတိမ်
၁၀၀ ပေါက် အမက-ကင်းဆုတ်
၁၀၁ ပေါက် အမက-ဆယ်၀
၁၀၂ ပေါက် အမက-စည်သာ
၁၀၃ ပေါက် အမက-အုန်းတော(မ)
၁၀၄ ပေါက် အမက-ရေနီ
၁၀၅ ပေါက် အမက-ထန်းရင်း
၁၀၆ ပေါက် အမက-ချောင်းနားရွာသစ်
၁၀၇ ပေါက် အမက-သမားတော်
၁၀၈ ပေါက် အမက-ကိုင်းမ
၁၀၉ ပေါက် အမက-ပြစ်ထဲ
၁၁၀ ပွင့်ဖြူ အမက-ကျွဲတံခါး
၁၁၁ ပွင့်ဖြူ အမက-ကျစ်ကိုင်း
၁၁၂ ပွင့်ဖြူ အမက-ရေပုတ်ကလေး
၁၁၃ ပွင့်ဖြူ အမက-မုန်တောကြီး
၁၁၄ မကွေး အမက-ယင်းသာစည်
၁၁၅ မကွေး အမက-မုန်ချောင်းပေါက်
၁၁၆ မကွေး အမက-အောင်မြေကုန်း
၁၁၇ မကွေး အမက-ပန်းညိုစမ်း
၁၁၈ မကွေး အမက-ကြက်နှဖ
၁၁၉ မင်းတုန်း အမက-ပေါက်ကိုင်း(န)
၁၂၀ မင်းတုန်း အမက-စိုင်ဒိုး
၁၂၁ မင်းဘူး အမက-ပဒေသာကျွန်း
၁၂၂ မင်းဘူး အမက-ဖလံတော
၁၂၃ မင်းလှ အမက-ဖရဆိုင်
၁၂၄ မင်းလှ အမက-ကျောက်အိုး
၁၂၅ မင်းလှ အမက-လဲဝါ
၁၂၆ မင်းလှ အမက-မလွန်စမ်း
၁၂၇ မင်းလှ အမက-လိန်ကြော
၁၂၈ မင်းလှ အမက-ဥသျှစ်ကုန်း
၁၂၉ မင်းလှ အမက-လဲပင်ကျင်း
၁၃၀ မြို့သစ် အမက-မကြီးကုန်းလေး
၁၃၁ မြို့သစ် အမက-မကြီးစမ်း
၁၃၂ မြို့သစ် အမက-ခြင်ကိုက်ကုန်း
၁၃၃ မြိုင် အမက-ကြံစိမ့်ကြီး
၁၃၄ မြိုင် အမက-လှည်းခုတ်
၁၃၅ မြိုင် အမက-ပန်းတိုင်းတော(ရ)
၁၃၆ မြိုင် အမက-ညောင်တွင်း(ရ)
၁၃၇ မြိုင် အမက-စပေကန်
၁၃၈ မြိုင် အမက-ငှက်သိုက်
၁၃၉ ‌ရေနံချောင်း အမက-ရှားတပင်
၁၄၀ ‌ရေနံချောင်း အမက-ကန်သာကုန်း
၁၄၁ ‌ရေနံချောင်း အမက-နဂါးရွာသစ်
၁၄၂ ‌ရေနံချောင်း အမက-ကျောင်းရာကန်
၁၄၃ သရက် အမက-ရေဘွက်
၁၄၄ သရက် အမက-အကြီးစား
၁၄၅ အောင်လံ အမက-သရက်စမ်း
၁၄၆ အောင်လံ အမက-ပိန်းအင်း
၁၄၇ အောင်လံ အမက-သိုက်စမ်း
၁၄၈ အောင်လံ အမက-ကျူဝပ်