မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ငဖဲ အမက(ခွဲ)စွန်ပျော်  
ငဖဲ အမက(ခွဲ)မန်းတမံ  
စလင်း အမက(ခွဲ)မြကျွန်းသာ  
စလင်း အမက(ခွဲ)ဇီးပင်လမ်းဆင်း  
စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)ဆင်ခြေဖို  
ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ရွှေပြည်သာ  
ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ဂွေးတောက်စမ်း  
ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)မြေပု  
ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ဂုဏ်ပင်  
၁၀ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)အင်ကြင်းပင်  
၁၁ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ဆူးပုတ်ကုန်း  
၁၂ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)စိုင်ခေါင်း  
၁၃ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ကျီးပင်  
၁၄ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ကြာကန်  
၁၅ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)သရက်ချဉ်  
၁၆ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)အမှတ်(၃)မြို့ပြကွက်သစ်  
၁၇ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)ရွှေချောင်း  
၁၈ ပေါက် အမက(ခွဲ)သပြေရေ  
၁၉ ပေါက် အမက(ခွဲ)တဲတော်ယာ(မ)  
၂၀ ပွင့်ဖြူ အမက(ခွဲ)အနောက်အင်းကုန်း  
၂၁ မင်းတုန်း အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ(ပသီ)  
၂၂ မင်းတုန်း အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ  
၂၃ မင်းတုန်း အမက(ခွဲ)ခုန်တိုင်  
၂၄ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ကောက်ကလိန်  
၂၅ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ကြက်အုပ်  
၂၆ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ရေတွင်းမြောင်  
၂၇ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ရိုးကူး  
၂၈ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)မောင်းခါးကျိုး  
၂၉ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ဒိုးပင်ရေ  
၃၀ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ရှားပင်ရေ  
၃၁ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ဘူးလက်တံ  
၃၂ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)သစ်ပုံ  
၃၃ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)လေးအုံ  
၃၄ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)သိုက်ပင်  
၃၅ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ကျောက်နွားသိုး  
၃၆ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)သီးကျော  
၃၇ ‌ရေနံချောင်း အမက(ခွဲ)လက်ခုပ်ပင်  
၃၈ သရက် အမက(ခွဲ)ဝက်သားစား  
၃၉ အောင်လံ အမက(ခွဲ)(ဘင်ဟုန်)  
၄၀ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ  
၄၁ အောင်လံ အမက(ခွဲ)အင်းကြီးကုန်း  
၄၂ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ညောင်ငုတ်တို  
၄၃ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ရေအေး  
၄၄ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ဆည်အိုး  
၄၅ နတ်မောက် ကအက-ကန်ကြီးကုန်း