မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ချောက် အမက(ခွဲ)ဉယျာဉ်(ရ)
​ချောက် အမက(ခွဲ)တောင်သာ(မ)
​ရေစကြို အမက(ခွဲ)နတ်ပေး
​ရေစကြို အမက(ခွဲ)ဇယမအနောက်
ကံမ အမက(ခွဲ)မတောင့်တ
ဂန့်ဂေါ အမက(ခွဲ)မြို့မတောင်ပိုင်း
ဂန့်ဂေါ အမက(ခွဲ)ပဲမစား
ဂန့်ဂေါ ကအက-ရွှေဘိုကွက်သစ်
စလင်း အမက(ခွဲ)ဂွေးကုန်း
၁၀ စလင်း အမက(ခွဲ)သမန်းကျင်းကွက်သစ်(မန်းသီရိ)
၁၁ စလင်း အမက(ခွဲ)သမှတ်
၁၂ ‌စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)သက္ကယ်တောင်
၁၃ ‌စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း
၁၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ဥသျှစ်ကုန်း
၁၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ဒင်းပုန်း
၁၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ပိတောက်စမ်း
၁၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ဇောင်းတန်းလေး
၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)မောက်တင်လေး
၁၉ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ဆင်ခေါင်း
၂၀ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)သပြေပင်
၂၁ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ကြည်တော်ကုန်း
၂၂ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ထန်းပင်စု
၂၃ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ဖလံပင်
၂၄ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ငါးခုံးမ
၂၅ တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)သိုက်ရိုး
၂၆ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)သာယာအေး(ဂတက)
၂၇ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)ချောင်းဖြူ
၂၈ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)ကြို့ပင်
၂၉ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)ကုန်းတက်ကန်
၃၀ ပေါက် အမက(ခွဲ)ကျောက်မဲတောင်
၃၁ ပေါက် အမက(ခွဲ)တယ်ပင်လှ
၃၂ ပေါက် အမက(ခွဲ)သရင်းကြီး
၃၃ ပေါက် အမက(ခွဲ)မကျီးကုန်း
၃၄ ပေါက် အမက(ခွဲ)လတ်တော
၃၅ ပေါက် အမက(ခွဲ)ခုံသာ
၃၆ ပေါက် အမက(ခွဲ)ကမ်းပါးနီ
၃၇ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဖိုလိုချောင်း
၃၈ ပေါက် အမက(ခွဲ)မန်ကျီးဂုဏ်
၃၉ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဒိန်းကွင်း
၄၀ ပေါက် အမက(ခွဲ)ခင်အေး
၄၁ ပေါက် အမက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ(ထ)
၄၂ ပေါက် အမက(ခွဲ)ရွှေပြည်သာ
၄၃ ပေါက် အမက(ခွဲ)ကျောညာ
၄၄ ပေါက် အမက(ခွဲ)ရွှေလှံ
၄၅ ပေါက် အမက(ခွဲ)စမ်းရေခုံ
၄၆ ပေါက် အမက(ခွဲ)ပေါက်ချောင်း(ထ)
၄၇ ပေါက် အမက(ခွဲ)ညောင်ဇင်
၄၈ ပေါက် အမက(ခွဲ)နွယ်ခေါင်
၄၉ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဆပ်သွား
၅၀ ပေါက် အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၅၁ ပေါက် အမက(ခွဲ)၀န်လဲ (ထ)
၅၂ ပေါက် အမက(ခွဲ)နယ်သတ်
၅၃ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဝါးရုံးပင်အိုင့်
၅၄ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဇင်ရွေးခုံ
၅၅ ပေါက် အမက(ခွဲ)ငမို့လေး
၅၆ ပေါက် အမက(ခွဲ)ထန်းတောဦး
၅၇ ပေါက် အမက(ခွဲ)ဇီးဖြူကုန်း
၅၈ မကွေး အမက(ခွဲ)ဂဲကြီးကုန်း
၅၉ မကွေး အမက(ခွဲ)ကန်သာ
၆၀ မကွေး အမက(ခွဲ)ငွေစမ်းရောင်
၆၁ မင်းတုန်း အမက(ခွဲ)ပဲဇဝါ
၆၂ မင်းလှ အမက(ခွဲ)သဖန်းကိုင်း
၆၃ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ကျောက်မိုး
၆၄ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)အုတ်ပုံ
၆၅ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ကျက်သောင်းရေ
၆၆ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ရိုးန‌ပေါက်
၆၇ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ငမဲကွင်း
၆၈ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ပိတောက်မြိုင်
၆၉ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ကိုးတောင်
၇၀ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)သပြေပင်ဇလုပ်
၇၁ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ရွာဆိုး
၇၂ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)နွားချီ
၇၃ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)အောင်မြေကျ
၇၄ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ကံသာဦး
၇၅ မြိုင် အမက(ခွဲ)ဆတ်လူးအိုင်
၇၆ မြိုင် အမက(ခွဲ)ရှောက်ပင်ချောင်
၇၇ မြိုင် အမက(ခွဲ)နတ်ဆင်တော
၇၈ မြိုင် အမက(ခွဲ)ဆယ်ပြား
၇၉ မြိုင် အမက(ခွဲ)ကျော်ရွာတောင်ပေါ်
၈၀ မြိုင် အမက(ခွဲ)ဆည်တော
၈၁ မြိုင် အမက(ခွဲ)ဂွေးကုန်း
၈၂ မြိုင် အမက(ခွဲ)အေးသာကုန်း
၈၃ ‌ရေနံချောင်း အမက(ခွဲ)ဝါးရုံချောင်
၈၄ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ငရံ့ကျော်
၈၅ အောင်လံ အမက(ခွဲ)ရဲဘော်ဟောင်း