မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ အဆောက်အအုံတစ်လုံးနှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတစ်လုံး ဆောက်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း