ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်ကြီး ကအက-တောင်စုအရှေ့
ကျောက်တံခါး ကအက-ထီးလပ်တဲစု
ကျောက်တံခါး ကအက-မျက်နီကွင်း
ကျောက်တံခါး ကအက-အညာစု
ကျောက်တံခါး ကအက-ဖားအို
ကျောက်တံခါး ကအက-ဘိုကုန်း
ကဝ ကအက-ဇီးပင်စု
ညောင်လေးပင် ကအက-အင်းပရိ
တောင်ငူ ကအက-သောက်ရေခပ်
၁၀ ထန်းတပင် ကအက-ရေွှအင်းမ
၁၁ ထန်းတပင် ကအက-ရေကြည်ကုန်း
၁၂ ဒိုက်ဦး ကအက-ပလစ်
၁၃ ဒိုက်ဦး ကအက-အောက်ကညင်မြှောင်
၁၄ ရေတာရှည် ကအက-ကျောက်ပုံ
၁၅ ရေတာရှည် ကအက-ဘုအိုင်သရက်တော
၁၆ ရေတာရှည် ကအက-ကျောက်အိုး
၁၇ ရေတာရှည် ကအက-လှေထိုးမြှောင်
၁၈ ရွှေကျင် ကအက-အောက်ချင်း
၁၉ ဝေါ ကအက-ကျွဲတဲစု
၂၀ သနပ်ပင် ကအက-တဲစု
၂၁ အုတ်တွင်း ကအက- ညောင်ခြေ ထောက်၃+၄
၂၂ အုတ်တွင်း ကအက-လက်ပံ
၂၃ အုတ်တွင်း ကအက-အိမ်ရှေ့မြောင်