ပုသိမ်တက္ကသိုလ် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပခြင်း