ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Myanmar Digital Education Platform ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုစနစ်အား မိုဘိုင်းဒေတာအခမဲ့ (Zero Data Charges) ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Domain Name (mdep.moe.edu.mm) ဖြင့် လွှင့်တင်ထားသော MDEP: Myanmar Digital Education Platform ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုစနစ်အား ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများက မိုဘိုင်းဒေတာအခမဲ့ (Zero Data Charges) ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။