နေပြည်တော် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
တပ်ကုန်း ကအက-ရွှေပေါ်ကျွန်း
ပုဗ္ဗသီရိ ကအက-သုခဒီပ
လယ်ဝေး ကအက-ဇလီငှက်ကြီးတောင်
လယ်ဝေး ကအက-ကျီးတောင်
ဥတ္တရသီရိ ကအက-ဇော်ဂျီတွင်း