နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ပေးသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များ ပေါက်မြောက် အောင်မြင်စေရန် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ ပြည်ပ လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ပညာတော်သင်စေလွှတ်ခြင်း၊ သင်တန်းနှင့် လေ့လာရေးခရီးများ စေလွှတ် ခြင်း၊ ပညာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်း အဝဝကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ယူနေသော ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သင်တန်းသားများ၏ ပညာသင် ကာလတိုးကိစ္စများ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသားများအား နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်များသို့ မြန်မာစာသင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေး ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ မြန်မာစာ ဧည့်ပါမောက္ခ ကမ်းလှမ်းလာမှုကိစ္စများ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဆီမီယိုဒေသဆိုင်ရာ သမိုင်းနှင့် ရိုးရာ ဓလေ့ဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများနှင့် အစည်းအဝေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသို့ သင်တန်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် သွားရောက်မည့်သူများအတွက် ပတ်စပို့၊ ဗီဇာ၊ ဝတ်စုံစရိတ်နှင့် အသေးသုံးငွေ လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ခွဲဝေပေးသည့် ပညာသင်ဆုများ အချိန်မီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • Online မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပြီး တင်ပြလာသော လေ့လာရေးဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းတို့သို့ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် အဆင့်ဆင့်တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လေ့လာရေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေးသွားရောက်ခဲ့သူများစာရင်း ပြုစုခြင်း။
 • လေ့လာရေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေး သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူများ၏ အစီရင်ခံစာများ ကို အဆင့်ဆင့်တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာသော ဘွဲ့လက်မှတ် စိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။