နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း