နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပခုက္ကူ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)