နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရမည်းသင်း) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း