နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွက် ကြေညာချက်