နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း