နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း