ဒေသအလုပ်အကိုင်လိုအပ်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ဘဝတစ်သက်တာ သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းမြင့်မားရေး

တင်ပြသူ- ဒေါက်တာဆင့်စိုး၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်