ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြ/ သရုပ်ပြရာထူးများအတွက် ကြေညာချက်