တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)ကင်းတောင်
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)သဲချောင်း
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)သဘွတ်‌ချောင်း
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)ပိန်းရှောင်
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)သစ်တိုထောင့်
​ရေဖြူ အလက(ခွဲ)ကျောက်ထောင့်
​လောင်းလုံး အလက(ခွဲ)မောင်းမကန်
တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)​ကော့မပြင်း
တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)သိန်းခွန်း
၁၀ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ချောင်းလမု
၁၁ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ရှမ်းအင်းတော်
၁၂ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ဂဏန်းကွင်း
၁၃ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)ကျွဲထိန်းကုန်း
၁၄ တနင်္သာရီ အလက(ခွဲ)လယ်တောင်ယာ
၁၅ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ကထောင်းနီ(ဘန်း)
၁၆ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ကျောက်ထု
၁၇ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)သပြုချောင်း(ဘန်း)
၁၈ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)ပျားသားချောင်း
၁၉ ထား၀ယ် အလက(ခွဲ)(၂၃)မိုင်
၂၀ ပုလော အလက(ခွဲ)နန်းတောင်
၂၁ ပုလော အလက(ခွဲ)ကဒဲ
၂၂ ဘုတ်ပြင်း အလက(ခွဲ)ရတနာပုံမိုင်း
၂၃ ဘုတ်ပြင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ထနောင်း
၂၄ ဘုတ်ပြင်း အလက(ခွဲ)ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်
၂၅ မြိတ် အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖျာ
၂၆ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)ပြင်းဖြူကြီး
၂၇ သရက်ချောင်း အလက(ခွဲ)ကြာအင်း