တက္ကသိုလ်များတွင် Faculty များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေး

တင်ပြသူ - ဒေါက်တာသီတာဝင်း (ပါမောက္ခချုပ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်)၊ ဒေါက်တာမဉ္ဇူမင်း (ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်)