ဆရာ၊ ကျောင်းသားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး

တင်ပြသူ - ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်း (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန)