ဆရာ/ဆရာမ၊ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရေး

တင်ပြသူ -   ဒေါက်တာတင်ဝင်း (ပါမောက္ခချုပ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)