စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၀) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း