စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးဘွဲ့ စာပေးစာယူ (၂)နှစ်သင်တန်းအတွက် ​လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း