စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)မြေနီ
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)တောင်ပုံ
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)သမန္တာ
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ခေါတော
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဂွေးတောက်တော
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဆင်းမ
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဝါးသီးကုန်း
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ပေတပင်
​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ရွှေတွင်း
၁၀ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ကြာအင်း(၂)
၁၁ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ကသစ်ကုန်း
၁၂ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)မောင်းကော်
၁၃ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)လာကာ
၁၄ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)တောင်ကြား
၁၅ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)သီးကုန်း
၁၆ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)မူးတိမ်
၁၇ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဖလဲ
၁၈ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူကုန်း
၁၉ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)ဥမှင်ကုန်း
၂၀ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)သရက်ချဉ်
၂၁ ​ကောလင်း အလက(ခွဲ)တုံးတင်တပ်
၂၂ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)ဝယာ
၂၃ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)နွယ်ခွေ
၂၄ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)ရွှေလှေ
၂၅ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)ကင်မွန်းတော်
၂၆ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)ဘလွေ
၂၇ ​ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)ကုလားကြီး
၂၈ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ပန်းညို
၂၉ ​မြောင် အလက(ခွဲ)မင်းလှ
၃၀ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ဖွားစော
၃၁ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖူးကုန်း
၃၂ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ပေါက်တော(န)
၃၃ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ခေါင်းခွဲ
၃၄ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ရွှေဘုံသာ
၃၅ ​မြောင် အလက(ခွဲ)ကင်း
၃၆ ​မော်လိုက် အလက(ခွဲ)ယူးဝ
၃၇ ​မော်လိုက် အလက(ခွဲ)တပ်ကုန်း
၃၈ ​မော်လိုက် အလက(ခွဲ)အော်ဇီးခုန်
၃၉ ​မော်လိုက် အလက(ခွဲ)အိုးဘို
၄၀ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)အင်းကြီး
၄၁ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ပုန္တကား(န)
၄၂ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)တူမောင်း
၄၃ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)အင်တော
၄၄ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ဇီးတော
၄၅ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)နေပူကုန်း
၄၆ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ကွမ်းအုံ
၄၇ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ပုန္တကား(​ရှေ့)
၄၈ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ဇိန့်ဇွန်း
၄၉ ​ရေဦး အလက(ခွဲ)ဇီးကန်
၅၀ ကနီ အလက(ခွဲ)မိုးကောင်း(တ)
၅၁ ကနီ အလက(ခွဲ)ယင်းယိမ်
၅၂ ကနီ အလက(ခွဲ)သလင်း
၅၃ ကနီ အလက(ခွဲ)တောင်ပေါက်
၅၄ ကနီ အလက(ခွဲ)ငုတ်ချောင်း
၅၅ ကနီ အလက(ခွဲ)ထူးပေါက်
၅၆ ကနီ အလက(ခွဲ)ခုံကြီး
၅၇ ကနီ အလက(ခွဲ)ချောင်းနား
၅၈ ကနီ အလက(ခွဲ)မိချောင်းတွင်း
၅၉ ကနီ အလက(ခွဲ)ယက္ကန်းတိုင်
၆၀ ကနီ အလက(ခွဲ)ပျဉ်းမှော်
၆၁ ကနီ အလက(ခွဲ)စကမြား
၆၂ ကနီ အလက(ခွဲ)တောင်ပေျာက်
၆၃ ကနီ အလက(ခွဲ)ပါဟဲ
၆၄ ကနီ အလက(ခွဲ)ငါးဖျက်
၆၅ ကနီ အလက(ခွဲ)ကျောက်လှေကား
၆၆ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)အမှတ်(၅)
၆၇ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ပေကြီး
၆၈ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဂါးတာ
၆၉ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ကျွန်းပင်ကုန်း
၇၀ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)​ချောင်းရှည်
၇၁ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ထန်းတော
၇၂ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ညိုပင်ရှို
၇၃ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)နတ်ပေး
၇၄ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဇီးကနား
၇၅ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ကျီကျင်း
၇၆ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)အင်းလယ်ကြီး
၇၇ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)စန္ဒယား
၇၈ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဘုတ်ကုန်း
၇၉ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ကိုင်းရိုး
၈၀ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)မှော်တော်
၈၁ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်း မ
၈၂ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)မိုးကောင်း
၈၃ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)နတ်အင်း
၈၄ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ညောင်ဇင်
၈၅ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ပိုးဇာကုန်း
၈၆ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)တင်ကုတ်ကြီး
၈၇ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ရှမ်းကုန်း
၈၈ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ချပ်ကုန်း
၈၉ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)လိထ္ထူ
၉၀ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဘူးကြီး
၉၁ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)မင်းကုန်းခ
၉၂ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဉီးကင်းကြည်
၉၃ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)နောင်ကောက်
၉၄ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း
၉၅ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)ချောင်းစောက်
၉၆ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)တောင်ယာဆိပ်
၉၇ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)မော်ကယ်
၉၈ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)အောင်းပင်
၉၉ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)သဖန်းဆိပ်
၁၀၀ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)ရွာသီ
၁၀၁ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)သံဘို
၁၀၂ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)စံပြ
၁၀၃ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)ကျီကုန်း
၁၀၄ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)အင်းကောင်း
၁၀၅ ကလေး အလက(ခွဲ)ကင်မွန်းခြုံ
၁၀၆ ကလေး အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၁၀၇ ကလေး အလက(ခွဲ)ရှားတော(ကု)
၁၀၈ ကလေး အလက(ခွဲ)ကျောက်ပြုတ်
၁၀၉ ကလေး အလက(ခွဲ) မြစိမ်း
၁၁၀ ကလေး အလက(ခွဲ) လယ်ခြား
၁၁၁ ကလေး အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုလ်
၁၁၂ ကလေး အလက(ခွဲ)နတ်ကြီးကုန်း(ကာ)
၁၁၃ ကလေး အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း(တ)
၁၁၄ ကလေး အလက(ခွဲ)အောင်ရွာ
၁၁၅ ကလေး အလက(ခွဲ)ဆည်တော
၁၁၆ ကလေး အလက(ခွဲ)မှန်တော
၁၁၇ ကလေး အလက(ခွဲ)သာယာ
၁၁၈ ကလေးဝ အလက(ခွဲ)ဝေပုံ
၁၁၉ ကလေးဝ အလက(ခွဲ)ကိုင်း
၁၂၀ ကသာ အလက(ခွဲ)သာဂရ
၁၂၁ ကသာ အလက(ခွဲ)ကျောက်ပုံ
၁၂၂ ကသာ အလက(ခွဲ)ပျဉ်ထောင်လေး
၁၂၃ ကသာ အလက(ခွဲ)အင်းဒရန့်
၁၂၄ ကသာ အလက(ခွဲ)ထောင့်တလီ
၁၂၅ ကသာ အလက(ခွဲ)ဖုန်းကုန်း
၁၂၆ ကသာ အလက(ခွဲ)နွားကူး
၁၂၇ ကသာ အလက(ခွဲ)အောက်ဝဲကြီး
၁၂၈ ကသာ အလက(ခွဲ)အထက်ဝဲကြီး
၁၂၉ ကသာ အလက(ခွဲ)နမ့်စမ်း
၁၃၀ ကသာ အလက(ခွဲ)စစ်ကုန်း
၁၃၁ ကသာ အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း
၁၃၂ ကသာ အလက(ခွဲ)ကလုံ
၁၃၃ ကသာ အလက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ
၁၃၄ ကသာ အလက(ခွဲ)ကူးကာ
၁၃၅ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ငါးတင်းကြီး
၁၃၆ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ထနောင်းကိုင်းကြီး
၁၃၇ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ယောက်သွားအိုင်
၁၃၈ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)စိုင်ဂေါင်း
၁၃၉ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)လက်ပံကြီး
၁၄၀ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)မုံတော(မ)
၁၄၁ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)မောင်းကျောက်တော
၁၄၂ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ဂျပို့
၁၄၃ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)လက်ပံကုန်း
၁၄၄ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ကြို့ကန်
၁၄၅ ခင်ဦး ‌အလက(ခွဲ)မြေနီလျှို
၁၄၆ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)မဒေါင်းလှ
၁၄၇ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)သံဘို
၁၄၈ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)အင်ကြင်းပင်
၁၄၉ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ရွာသာ
၁၅၀ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ပေါင်းလဲကုန်း
၁၅၁ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ကုန်းကြီး
၁၅၂ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ရွာသစ်နောက်
၁၅၃ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)သရက်ကုန်း
၁၅၄ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)သာဝတ္တိ
၁၅၅ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ကံသစ်
၁၅၆ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)လောင်းရှည်
၁၅၇ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)အင်းပတ်
၁၅၈ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)ကံသာယာ(မ)
၁၅၉ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ဦးအိုင်ကျွန်း
၁၆၀ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)တောင်ကြား
၁၆၁ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)အင်းစ
၁၆၂ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)မယ်ဇလီချောင်း
၁၆၃ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)စမွန်း
၁၆၄ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)လင်းတလူး
၁၆၅ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)တလိုင်းကျွန်း
၁၆၆ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ရွှေလှေ
၁၆၇ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)မြင်းဆည်
၁၆၈ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ရှည်
၁၆၉ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)စာရေး(ရ)
၁၇၀ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ခက်ခ
၁၇၁ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကြွယ်လူး
၁၇၂ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)သာဇင်
၁၇၃ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)နတ်ခရိုင်
၁၇၄ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ဝါးချက်
၁၇၅ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)လင်းစားကျက်
၁၇၆ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ငါးခုန်
၁၇၇ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ခွန်သာ
၁၇၈ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)သနပ်မျှောင်
၁၇၉ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)သံလျှက်ကိုင်း
၁၈၀ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကံကြီးတော
၁၈၁ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)မတောင့်တ
၁၈၂ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကျွန်းဖိုပင်
၁၈၃ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ဒုန်းတော
၁၈၄ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ထန်းပု
၁၈၅ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖြူတိုင်
၁၈၆ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ခရုတော
၁၈၇ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ဗျက်ကြီး
၁၈၈ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)စပါးတဲ
၁၈၉ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ငှက်ပျောတော
၁၉၀ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ညံသာ
၁၉၁ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)မုံပင်
၁၉၂ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)အိုင်လျား
၁၉၃ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ဝိုင်းကြို
၁၉၄ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)တောင်ကြောင်း
၁၉၅ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ဖလံချိုင်
၁၉၆ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ(တ)
၁၉၇ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ကျွန်းလည်
၁၉၈ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ဝက်တိုး
၁၉၉ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ဆိပ်
၂၀၀ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)မြောက်အင်း
၂၀၁ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)အက်ကြီး
၂၀၂ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)အင်တိုင်း(၂)
၂၀၃ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)အင်္ကုက္ကား
၂၀၄ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ရွှေတကျေး
၂၀၅ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)လယ်တီး
၂၀၆ တမူး အလက(ခွဲ)တုံးကျော်
၂၀၇ တမူး အလက(ခွဲ)မင်းသမီး
၂၀၈ တမူး အလက(ခွဲ)ဝိတုတ်ဟောင်း
၂၀၉ တမူး အလက(ခွဲ)ဖိုင်လင်း
၂၁၀ တမူး အလက(ခွဲ)ကမ္မကြီး
၂၁၁ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)တုံငယ်
၂၁၂ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)လယ်မှီး
၂၁၃ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ရွှေကျောင်း
၂၁၄ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကွမ်းဘောင်
၂၁၅ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ပျဉ်းစု
၂၁၆ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ဝဲကြီး(ချွန်း)
၂၁၇ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ရွာသစ်
၂၁၈ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ပေါက်နက်
၂၁၉ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကွမ်းတုံ
၂၂၀ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကျောက်မှော်
၂၂၁ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ချိတ်သင်
၂၂၂ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)တည်တော
၂၂၃ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကျီးကန်းဒေါင့်
၂၂၄ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ဝဲကြီး(ကမ်း)
၂၂၅ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)လှည်းကူး
၂၂၆ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)နတ်အင်း
၂၂၇ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)လေသာ
၂၂၈ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)သိမ္ဘာ
၂၂၉ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)အင်ပင်(န)
၂၃၀ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ကြူ​တော
၂၃၁ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)နဂါးဘို
၂၃၂ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)မင်းဆွေနှစ်
၂၃၃ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ဆည်လည်
၂၃၄ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)မကြီးစောက်
၂၃၅ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)အေးသာယာ
၂၃၆ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ပင်စည်
၂၃၇ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)‌ကဘာ
၂၃၈ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)မကျီးပင်
၂၃၉ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ဝါးရုံကုန်း
၂၄၀ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)တောင်မော်
၂၄၁ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)သဒွတ်ကုန်း
၂၄၂ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ဝဲလာ
၂၄၃ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ပင်းမူ
၂၄၄ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ညောင်စိုက်
၂၄၅ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)နောင်ကန်
၂၄၆ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)နောင်ပူအင်း
၂၄၇ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ဝမ်းဘဲအင်း
၂၄၈ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)နောင်ရင်း
၂၄၉ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)သစ်ဖြူကျင်း
၂၅၀ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)‌မြေကုလား
၂၅၁ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ကုန်းကြီး
၂၅၂ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ခေါင်းဘွာ
၂၅၃ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)လယ်ဦး(ကံကုန်း)
၂၅၄ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)ကပ္ပန္တာ
၂၅၅ ပင်လည်ဘူး အလက(ခွဲ)မန္တံ
၂၅၆ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ခင်အေး
၂၅၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မုံပင်
၂၅၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မိုးကောင်း
၂၅၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ရှားတော
၂၆၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)နတ်ထိပ်
၂၆၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)စစ်ရင်
၂၆၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ဇီးရင်း
၂၆၃ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ထန်းကင်းကြီး
၂၆၄ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကျေးသများ
၂၆၅ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မင်းမ(န)
၂၆၆ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကြိုပင်
၂၆၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)အင်မထီး
၂၆၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ပဲခင်းမ
၂၆၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၂၇၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ချင်ပြစ်ကျင်း
၂၇၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ဘန့်ဘွေး
၂၇၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မင်းမ(ရ)
၂၇၃ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကျောက်ကုန်း
၂၇၄ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကြောင်သန်း
၂၇၅ ပုလဲ အလက(ခွဲ)သေတ္တရာ
၂၇၆ ပုလဲ အလက(ခွဲ)အင်ကြင်းစု
၂၇၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ခေါ်သန္တီ
၂၇၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)အေးချမ်းသာ
၂၇၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)နှောရိုး
၂၈၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ခေါင်းပွာ
၂၈၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ဇိတ္ထောင့်
၂၈၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ချောင်းဦး
၂၈၃ ပုလဲ အလက(ခွဲ)အိုင်းမ
၂၈၄ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ပိတောက်ကုန်း(မ)
၂၈၅ ပုလဲ အလက(ခွဲ)သဲပြင်ကျယ်
၂၈၆ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၂၈၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)သရက်ကန်
၂၈၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ရွာထင်
၂၈၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မွေ့တုံ
၂၉၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ဝမ်းဘဲချိုင့်
၂၉၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)နွယ်ရှောက်
၂၉၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကံပေါက်
၂၉၃ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ချောင်းနား
၂၉၄ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကျော်ရွာ
၂၉၅ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)အင်းကွေ့
၂၉၆ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကုန်းကြီး(၁)
၂၉၇ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကောက်စား
၂၉၈ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နောင်မနား
၂၉၉ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကံထူးချောင်
၃၀၀ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဝှေလုံ
၃၀၁ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နန်းပန်
၃၀၂ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နန်းဘုန်း
၃၀၃ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရွှေထီးကုန်း
၃၀၄ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဇော်ဂျီ
၃၀၅ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)လွင်ဦး
၃၀၆ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဇောင်းကလော
၃၀၇ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဆည်ချောင်း
၃၀၈ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ခမိုင်း
၃၀၉ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရွှေညောင်ပင်
၃၁၀ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဟဲနိမ်
၃၁၁ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကိုင်းပြင်
၃၁၂ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကောက်ကွေ့
၃၁၃ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)အင်းပေါက်
၃၁၄ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကြာအင်း
၃၁၅ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ပိုးစာကုန်း
၃၁၆ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ထောမ(သရ)
၃၁၇ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နန်းစီးမ
၃၁၈ ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)သာစည်
၃၁၉ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကုန်းအောက်တောင်း
၃၂၀ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နားအော့
၃၂၁ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နားနန့်ထွန်
၃၂၂ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း
၃၂၃ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပေပင်
၃၂၄ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပင့်စင်တဲ
၃၂၅ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)လွင်ကြီး
၃၂၆ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပါထွန်
၃၂၇ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ကိုင်းကြီး
၃၂၈ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပေါက်နက်ကုန်း
၃၂၉ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နန်းဇား
၃၃၀ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပေကုန်း
၃၃၁ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နားတိုင်းဖန်း
၃၃၂ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နောင်မဲ့လုံ
၃၃၃ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နောင်ပတ်
၃၃၄ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)အလယ်ရွာ
၃၃၅ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)နားမော်
၃၃၆ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ဝက်ပုတ်
၃၃၇ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)တော်ဦးဘ
၃၃၈ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ပေပင်သာ
၃၃၉ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကင်းစမ်း
၃၄၀ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)နှောပင်ကြီး
၃၄၁ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကွမ်းခြံ
၃၄၂ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ရွှေစာရေး
၃၄၃ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ဝန်ပို
၃၄၄ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ခိုချောင်း
၃၄၅ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)တရော်တော
၃၄၆ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကြို့ကုန်း
၃၄၇ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)မြို့သစ်ချောင်း
၃၄၈ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကုန်းသာ
၃၄၉ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း
၃၅၀ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကံဆွယ်
၃၅၁ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ကံသာ
၃၅၂ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ဘီသျှူး
၃၅၃ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
၃၅၄ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)လက်ပံ-မ
၃၅၅ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)အုတ်ဖို
၃၅၆ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ရဲထွက်
၃၅၇ ဘုတလင် အလက(ခွဲ)ပိုးကုန်း
၃၅၈ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ချောင်းဝ
၃၅၉ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)လက်ချိတ်
၃၆၀ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ရွာတော်
၃၆၁ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ပိတ်ချင်းတော
၃၆၂ မင်းကင်း အလက(ခွဲ) ရှမ်းတော
၃၆၃ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၃၆၄ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)အင်ကြင်းတောင်
၃၆၅ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)လောင်းပြည့်
၃၆၆ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)အုန္နဲဘုတ်
၃၆၇ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ပေါက်အိုင်
၃၆၈ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)မုဿာ
၃၆၉ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)လောင်းကျဉ်း
၃၇၀ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)မောက်တက်
၃၇၁ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)သမ္ဘရာ
၃၇၂ မင်းကင်း အလက(ခွဲ) ကျောက်အိုး
၃၇၃ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ဝက်ပုတ်
၃၇၄ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)အူ
၃၇၅ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)‌မြောက်ချွန်း
၃၇၆ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)တရာ
၃၇၇ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)စနဗျင်း
၃၇၈ မင်းကင်း အလက(ခွဲ) မြေနီ
၃၇၉ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ပျော့ရွာ
၃၈၀ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ဝါကျ
၃၈၁ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ပဒတ္ထိုင်း
၃၈၂ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)လက္ကပင်
၃၈၃ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ရွှေရင်းမာ
၃၈၄ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)မူးမန္တလေး
၃၈၅ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)အင်းမ
၃၈၆ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)စံတင်ကင်း
၃၈၇ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ခြေရာတော်
၃၈၈ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ဂွေးပင်တော
၃၈၉ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ကျော့မင်း
၃၉၀ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ညောင်ရင်း
၃၉၁ မုံရွာ အလက(ခွဲ)တောင်မတော
၃၉၂ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၃၉၃ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ကြာပိုင်
၃၉၄ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်
၃၉၅ မုံရွာ အလက(ခွဲ)‌‌ရောင်တော်ထုံး
၃၉၆ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ကြီးဗဒုံ
၃၉၇ မုံရွာ အလက(ခွဲ)မအူ
၃၉၈ မုံရွာ အလက(ခွဲ)အောင်သာ
၃၉၉ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)သပြေအေး
၄၀၀ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကျောက်ပြုတ်
၄၀၁ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ပေါက်တိုက်
၄၀၂ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)အင်း
၄၀၃ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကန်ချောင်
၄၀၄ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ရွှေလှန်
၄၀၅ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)စုန်းကျင်း
၄၀၆ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)သမင်သတ်
၄၀၇ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)စိုင်လျား
၄၀၈ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)လက္ကပြား
၄၀၉ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကံသာ
၄၁၀ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)သလောက်
၄၁၁ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)မောက်လုပ်
၄၁၂ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ငါးနန်း
၄၁၃ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)မင်းမကုန်း
၄၁၄ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)မြရိပ်
၄၁၅ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ပြန်လှည့်
၄၁၆ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ဘိန်းနွယ်ချောင်
၄၁၇ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ပေါင်းဝ
၄၁၈ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ချင်းပုန်း
၄၁၉ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကဗြူ
၄၂၀ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)မောက်သရက်
၄၂၁ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)အင်တော
၄၂၂ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ဇီးတော
၄၂၃ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ဆင်တဲ
၄၂၄ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)တံခါးရင်း
၄၂၅ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)တယ်ပင်ကန်
၄၂၆ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)နဘူးတော
၄၂၇ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကံစု
၄၂၈ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)နုံးကြီး
၄၂၉ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဆယ်ပင်ကျွန်း
၄၃၀ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဂွေးပင်ကုန်း
၄၃၁ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဘိုးတော်တော
၄၃၂ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ကုလားမ
၄၃၃ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)တည်ပင်(ရ)
၄၃၄ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဘုတ်ကုန်း
၄၃၅ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ပန်းတောင်း
၄၃၆ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ညောင်ကိုင်း
၄၃၇ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)နှမစားရစ်
၄၃၈ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)တည်ပင်(န)
၄၃၉ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ကော့ရွာ
၄၄၀ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်း
၄၄၁ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ကံသာကုန်း
၄၄၂ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)လိတ်ချင်း
၄၄၃ ‌လေရှီး အလက(ခွဲ)ကော်လ်ကန်း
၄၄၄ ‌လေရှီး အလက(ခွဲ)မသော်ရီ
၄၄၅ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ထနောင်းသာ
၄၄၆ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ရေလည်မော်
၄၄၇ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)သမံသာ
၄၄၈ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဆင်နင်း
၄၄၉ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)မင်းကုန်း
၄၅၀ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဒွန်တဲကုန်း
၄၅၁ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ပင်းဇင်း
၄၅၂ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)တောကုန်း
၄၅၃ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)သာလိုင်း
၄၅၄ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ရုံးသာ
၄၅၅ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ကျွဲဇင်း
၄၅၆ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဘင်တဲကုန်း
၄၅၇ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)အင်ဒေါင်း
၄၅၈ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)သခွတ္တော
၄၅၉ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ကျေးသီးကုန်း
၄၆၀ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)သဲပုတ်ကုန်း
၄၆၁ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဖိုးဝင်းတပ်
၄၆၂ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)မဲကုန်း
၄၆၃ ဝန်းသို အလက(ခွဲ)ပေကုန်း(၂)
၄၆၄ ဝန်းသို အလက(ခွဲ)လေးရွာ
၄၆၅ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နောင်ပင်
၄၆၆ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)စေတီဆိပ်
၄၆၇ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နန်းနစ်
၄၆၈ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တက်ခတ်
၄၆၉ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နမ့်သာ
၄၇၀ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ပင်းဖါဖါ
၄၇၁ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)အောက်မိုင်းဝယ်
၄၇၂ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)မလင်း
၄၇၃ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နောင်ခမ်း(ကသ)
၄၇၄ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နောင်ခဲ
၄၇၅ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ပင်ခုပ်
၄၇၆ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ကွန်းတောင်း
၄၇၇ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တုံဟဲ
၄၇၈ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)မန်လီ
၄၇၉ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နောင်လွန်
၄၈၀ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)မာလာ
၄၈၁ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ဆန်ကျိန်း
၄၈၂ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)လက်ပံသာ
၄၈၃ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ထိန်ကင်း
၄၈၄ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တောင်ဘို့လှ
၄၈၅ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌ရေကျော်
၄၈၆ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ရှမ်းမိုင်းတောင်း
၄၈၇ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တော်စီ
၄၈၈ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ဆပ်ကယား
၄၈၉ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)သပြေကုန်း
၄၉၀ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)သဝန်ဖါနိုင်း
၄၉၁ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌မြောက်ကုန်း
၄၉၂ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌ရေလဲထိန်ကျော်
၄၉၃ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ပရစ်ဖါနိုင်း
၄၉၄ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌နောင်သဲ
၄၉၅ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နန်းသလက်
၄၉၆ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)စွပ်လယ်
၄၉၇ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)မော်စိန်
၄၉၈ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တုံမာဟဲ
၄၉၉ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌နောင်ခမ်း(နတ)
၅၀၀ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ပေပင်
၅၀၁ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)‌ညောင်ကုန်း
၅၀၂ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)တုံလုံ
၅၀၃ ‌ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နန်းသညစ်
၅၀၄ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ခိုချယ်
၅၀၅ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၅၀၆ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ကွင်းငို့
၅၀၇ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ဂျုံးဂျုံးဂျ
၅၀၈ အင်းတော် အလက(ခွဲ)သီလ
၅၀၉ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ကွင်းချောင်း
၅၁၀ အင်းတော် အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း
၅၁၁ အင်းတော် အလက(ခွဲ)သူရောင်း
၅၁၂ အင်းတော် အလက(ခွဲ)မလူး
၅၁၃ အင်းတော် အလက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်
၅၁၄ ‌အင်းတော် အလက(ခွဲ)မန်ဖာ
၅၁၅ အင်းတော် အလက(ခွဲ)တုံ့တော်
၅၁၆ အရာတော် အလက(ခွဲ)အောင်သာ
၅၁၇ အရာတော် အလက(ခွဲ)ဇရစ်
၅၁၈ အရာတော် အလက(ခွဲ)စစ်စီ
၅၁၉ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကြွေပုဂံ
၅၂၀ အရာတော် အလက(ခွဲ)ဒုံဒစ်
၅၂၁ အရာတော် အလက(ခွဲ)မြေနက်
၅၂၂ အရာတော် အလက(ခွဲ)လှည်းချောင်းကူး
၅၂၃ အရာတော် အလက(ခွဲ)‌ချမ်းသာ(၂)
၅၂၄ အရာတော် အလက(ခွဲ)ခင်သာ
၅၂၅ အရာတော် အလက(ခွဲ)ရဲချင်း
၅၂၆ အရာတော် အလက(ခွဲ)ပျော်ပုံ
၅၂၇ အရာတော် အလက(ခွဲ)ဆင်တလည်
၅၂၈ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကံသုံးဆင့်