စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း မူလွန်-ကျွန်းကလုံး
​ကောလင်း မူလွန်-ဥဒိသာ
​ကောလင်း မူလွန်-အထက်သီတရာ
​ကောလင်း မူလွန်-အောက်သီတရာ
​ကောလင်း မူလွန်-ဇမ္ဗူရာဇ်
​ကောလင်း မူလွန်-ကျေးအင်း
​ကောလင်း မူလွန်-အင်ခုံ
​ကောလင်း မူလွန်-ဆပ်သွားချောင်း
​ကောလင်း မူလွန်-ထိန်အင်း
၁၀ ​ကောလင်း မူလွန်-ရွာရှည်
၁၁ ​ကောလင်း မူလွန်-ညောင်ပင်လှ
၁၂ ​ကောလင်း မူလွန်-လျှော်ဖြူကုန်း(၁)
၁၃ ​ချောင်းဦး မူလွန်-ရွှေဒါးကျ
၁၄ ​မြောင် မူလွန်-ဆူးလေကုန်း
၁၅ ​မြောင် မူလွန်-မယ်မသော်
၁၆ ​မြောင် မူလွန်-ဆယ်ရွာ
၁၇ ​မြောင် မူလွန်-လက်ယက်မ
၁၈ ​မော်လိုက် မူလွန်-ကြုတ်သာ
၁၉ ​မော်လိုက် မူလွန်-ကောင်းကွေ
၂၀ ​မော်လိုက် မူလွန်-ဖာတင်း
၂၁ ​မော်လိုက် မူလွန်-ရေဦးကုန်း
၂၂ ​မော်လိုက် မူလွန်-အင်းတပေါင်း
၂၃ ​မော်လိုက် မူလွန်-ဇီးကုန်း
၂၄ ​မော်လိုက် မူလွန်-ညောင်ဝန်း
၂၅ ​မော်လိုက် မူလွန်-ဝဲကသာ
၂၆ ကနီ မူလွန်-ပေါက်အင်းမြိုင်
၂၇ ကနီ မူလွန်-နတ်ဗူးစွတ်
၂၈ ကနီ မူလွန်-မွန်ပြားချောင်
၂၉ ကနီ မူလွန်-ကူးဆိပ်
၃၀ ကနီ မူလွန်-ဝါးတန်း
၃၁ ကနီ မူလွန်-ထောက်ကြံ့ကုန်း
၃၂ ကန့်ဘလူ ​မူလွန်-နှောကုန်းဇ
၃၃ ကန့်ဘလူ မူလွန်-ပင်းတည်း
၃၄ ကန့်ဘလူ မူလွန်-လက်ခုပ္ပင်
၃၅ ကန့်ဘလူ မူလွန်-​ခေါ်သန္တီ
၃၆ ကျွန်းလှ မူလွန်-သာစည်
၃၇ ကျွန်းလှ မူလွန်-အူတောင်
၃၈ ကျွန်းလှ မူလွန်-သရက်တော
၃၉ ကျွန်းလှ မူလွန်-ဟဲကင်း
၄၀ ကျွန်းလှ မူလွန်-ပေကုန်း
၄၁ ကျွန်းလှ မူလွန်-မကျီးအင်း
၄၂ ကလေး မူလွန်-စံသာ(တ)
၄၃ ကလေး မူလွန်-ကံသာယာ
၄၄ ကလေး မူလွန်-မော်လိုက်ကလေး(သစ်)
၄၅ ကလေး မူလွန်- ချင်းဆိုင်
၄၆ ကလေးဝ မူလွန်-သာစည်
၄၇ ကသာ မူလွန်-ညောင်သာယာ
၄၈ ကသာ မူလွန်-ရေွှရောင်ပြ
၄၉ ကသာ မူလွန်-ကကာ
၅၀ ကသာ မူလွန်-ရေနီ
၅၁ ကသာ မူလွန်-နွယ်နီ
၅၂ ကသာ မူလွန်-ဖိုးသာအောင်
၅၃ ကသာ မူလွန်-ပျဉ်ထောင်ကြီး
၅၄ ကသာ မူလွန်-ဆင်ဆင်း
၅၅ ခင်ဦး မူလွန်-မင်းဝံစိုက်ကွင်း
၅၆ ခင်ဦး မူလွန်-အုန်းပင်ကုန်း
၅၇ ခင်ဦး မူလွန်-ဝက်သဲ
၅၈ ခင်ဦး မူလွန်-ရုံးပင်
၅၉ ခင်ဦး မူလွန်-ဝါးရုံကုန်း
၆၀ ခင်ဦး မူလွန်-မရမ်းအင်း
၆၁ ခင်ဦး မူလွန်-ရွာသစ်ရှေ့
၆၂ ခင်ဦး မူလွန်-မကျီးတုံ
၆၃ စစ်ကိုင်း မူလွန်-ရေခါး
၆၄ စစ်ကိုင်း မူလွန်-မုံညို့
၆၅ စစ်ကိုင်း မူလွန်-ရွာမ
၆၆ စစ်ကိုင်း မူလွန်-အိုင်းဓမ္မ
၆၇ စစ်ကိုင်း မူလွန်-ထန်းတောဆိပ်
၆၈ ဆားလင်းကြီး မူလွန်-ရင်ပေါင်တိုင်
၆၉ ဆားလင်းကြီး မူလွန်-မိုးကြိုးပြင်(တ)
၇၀ ဆားလင်းကြီး မူလွန်-ရွာရှည်(၂)
၇၁ တန့်ဆည် မူလွန်-အင်းလျားရှည်
၇၂ တန့်ဆည် မူလွန်-လိပ်ခြံ
၇၃ တန့်ဆည် မူလွန်-မောက်တက်
၇၄ တန့်ဆည် မူလွန်-ခေါင်ယာ
၇၅ တန့်ဆည် မူလွန်-အိုက်မ
၇၆ တန့်ဆည် မူလွန်-တောင်ဟုန်
၇၇ တန့်ဆည် မူလွန်-အောင်စွာ
၇၈ တန့်ဆည် မူလွန်-ဂွေးကုန်း
၇၉ တန့်ဆည် မူလွန်-ချပ်တော
၈၀ တန့်ဆည် မူလွန်-ကုန်းရိုး
၈၁ တန့်ဆည် မူလွန်-ဆင်ငယ်
၈၂ တန့်ဆည် မူလွန်-ရေရှင်
၈၃ တန့်ဆည် မူလွန်-ဖက်သန်းကုန်း
၈၄ တန့်ဆည် မူလွန်-ကျွန်းတောကုန်း
၈၅ တန့်ဆည် မူလွန်-သာဂေါင်ကြီး
၈၆ တန့်ဆည် မူလွန်-ရေွှကူ(၂)
၈၇ တန့်ဆည် မူလွန်-အင်တိုင်း(၁)
၈၈ တန့်ဆည် မူလွန်-ခပေါင်းကြိုင်
၈၉ တမူး မူလွန်-ထန်းတပင်
၉၀ တမူး မူလွန်-ခမ်းပါတ်(၅)
၉၁ ထီးချိုင့် မူလွန်-တုံလုံ
၉၂ ထီးချိုင့် မူလွန်-ပေါက်ပင်ကွေ့(ရ)
၉၃ ထီးချိုင့် မူလွန်-ရွာသစ်(ကျီး)
၉၄ ထီးချိုင့် မူလွန်-မရသိမ်
၉၅ ဒီပဲယင်း မူလွန်-တက်ခေါင်း
၉၆ ဒီပဲယင်း မူလွန်-ခတောင်း
၉၇ ဒီပဲယင်း မူလွန်-အင်ကြင်းပင်
၉၈ ဒီပဲယင်း မူလွန်-ခြုံရွာ
၉၉ ဒီပဲယင်း မူလွန်-ကြခတ်
၁၀၀ နန်းယွန်း မူလွန်-ချွန်းဆာ
၁၀၁ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-မော်လင်
၁၀၂ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-တောဖျား
၁၀၃ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-မော်ဟိုင်း
၁၀၄ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-ဒီးဒေါက်
၁၀၅ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-ဂွေးချို(၂)
၁၀၆ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-တုံးမွန်း
၁၀၇ ပင်လည်ဘူး မူလွန်-စည်သာ
၁၀၈ ပုလဲ မူလွန်-ရေကြော
၁၀၉ ပုလဲ မူလွန်-ကုန်းရွာ
၁၁၀ ပုလဲ မူလွန်-ကျောက်ဆင်ထူး
၁၁၁ ပုလဲ မူလွန်-ကျွဲကျ
၁၁၂ ပုလဲ မူလွန်-ခင်သာ
၁၁၃ ပုလဲ မူလွန်-သပြေရေ
၁၁၄ ပုလဲ မူလွန်-ပြင်လှိုင်း
၁၁၅ ပုလဲ မူလွန်-ဆည်ကြီး
၁၁၆ ပုလဲ မူလွန်-ရေသာ
၁၁၇ ပုလဲ မူလွန်(၅၇)မိုင်
၁၁၈ ပုလဲ မူလွန်-သံတောင်
၁၁၉ ပုလဲ မူလွန်-ပေါက်ပင်ချောက်
၁၂၀ ပုလဲ မူလွန်-ပေပင်
၁၂၁ ပုလဲ မူလွန်-ကျည်းပင်
၁၂၂ ပုလဲ မူလွန်-သက္ကယ်ကျင်း(အ)
၁၂၃ ပုလဲ မူလွန်-ကံသာ
၁၂၄ ပုလဲ မူလွန်-လုပ်သား
၁၂၅ ပုလဲ မူလွန်-ကျော်တော
၁၂၆ ပုလဲ မူလွန်-ကျွန်းဘိုကုန်း
၁၂၇ ဖောင်းပြင် မူလွန်-နောင်မိုး
၁၂၈ ဖောင်းပြင် မူလွန်-ကောင်းမောင်း
၁၂၉ ဖောင်းပြင် မူလွန်-မားသီး
၁၃၀ ဖောင်းပြင် မူလွန်-ဘိုင်းလယ်
၁၃၁ ဖောင်းပြင် မူလွန်-အင်းတပေါင်း
၁၃၂ ဖောင်းပြင် မူလွန်-ကံရွာ
၁၃၃ ဖောင်းပြင် မူလွန်-မှန်ပင်
၁၃၄ ဖောင်းပြင် မူလွန်-ထောမ(ကုန်း)
၁၃၅ ‌ဖောင်းပြင် မူလွန်-ပေါက်ကုန်း
၁၃၆ ဖောင်းပြင် မူလွန်-လယ်ဦး
၁၃၇ ‌ဖောင်းပြင် မူလွန်-ဇီးဖြူကုန်း
၁၃၈ ဗန်းမောက် မူလွန်-နောင်မလင်
၁၃၉ ဗန်းမောက် မူလွန်-နန့်ခင့်
၁၄၀ ဗန်းမောက် မူလွန်-ခေါင်းကိုက်
၁၄၁ ဗန်းမောက် မူလွန်-အလယ်ကန်
၁၄၂ ဗန်းမောက် မူလွန်-ဘူးတောင်း
၁၄၃ ဗန်းမောက် မူလွန်-မူးသား
၁၄၄ ဗန်းမောက် မူလွန်-ညောင်ခြေထောက်
၁၄၅ ဗန်းမောက် မူလွန်-တုံးမွန်း
၁၄၆ ဗန်းမောက် မူလွန်-နန့်သောင်
၁၄၇ ဗန်းမောက် မူလွန်-ကနန်းရွှေကျောင်း
၁၄၈ ဗန်းမောက် မူလွန်-မံလူ
၁၄၉ ဗန်းမောက် မူလွန်-ပင်/သရက်ကုန်း
၁၅၀ ဗန်းမောက် မူလွန်-အနောက်တော
၁၅၁ ဗန်းမောက် မူလွန်-နောင်ကွတ်
၁၅၂ ဗန်းမောက် မူလွန်-အင်းပေါက်
၁၅၃ ဘုတလင် မူလွန်-လက်ပံ-ရ
၁၅၄ ဘုတလင် မူလွန်-လက်ပံ-တ
၁၅၅ မင်းကင်း မူလွန်-ဗရုံကာ
၁၅၆ မင်းကင်း မူလွန်-ထမောင်း
၁၅၇ မင်းကင်း မူလွန်-သင်္ဘော
၁၅၈ မင်းကင်း မူလွန်-ယုံသာ
၁၅၉ မင်းကင်း မူလွန်-ပြေကန်
၁၆၀ မင်းကင်း မူလွန်-ငနန္ဒာ
၁၆၁ မင်းကင်း မူလွန်-အနောက်တော
၁၆၂ မင်းကင်း မူလွန်-ပျားသုံး
၁၆၃ မင်းကင်း မူလွန်-လောင်းတည်
၁၆၄ မင်းကင်း မူလွန်-အံ့စရာ
၁၆၅ မင်းကင်း မူလွန်-ဇလုပ္မ
၁၆၆ မြင်းမူ မူလွန်-သမန္တော
၁၆၇ မုံရွာ မူလွန်-ကိုင်းတော
၁၆၈ မုံရွာ မူလွန်-ဒါန်းပင်တဲ
၁၆၉ မုံရွာ မူလွန်-ကျောက်ကွဲ
၁၇၀ မုံရွာ မူလွန်-ကံမ
၁၇၁ ယင်းမာပင် မူလွန်-အောင်ချမ်းသာ
၁၇၂ ယင်းမာပင် မူလွန်-ပြောင်းခင်းကြီးပြင်
၁၇၃ ယင်းမာပင် မူလွန်-ဖိုလ်ဝင်တောင်
၁၇၄ ယင်းမာပင် မူလွန်-နတ္ထောင့်
၁၇၅ ယင်းမာပင် မူလွန်-ပေါက်သဖ
၁၇၆ ယင်းမာပင် မူလွန်-သက္ကပြု
၁၇၇ ယင်းမာပင် မူလွန်-ရွာထောင်
၁၇၈ ယင်းမာပင် မူလွန်-တင်ဆုံ
၁၇၉ ယင်းမာပင် မူလွန်-ဆုံရွာ
၁၈၀ ယင်းမာပင် မူလွန်-လက်ခုပ်ပင်
၁၈၁ ယင်းမာပင် မူလွန်-မေတ္တာကုန်း
၁၈၂ ယင်းမာပင် မူလွန်-ကွင်းစပ်
၁၈၃ ယင်းမာပင် မူလွန်-ဝါးရုံ
၁၈၄ ယင်းမာပင် မူလွန်-မြရွှေစည်
၁၈၅ ယင်းမာပင် မူလွန်-မြပင်စည်
၁၈၆ ရွှေဘို မူလွန်-ရေကြည်ဝ
၁၈၇ ရွှေဘို မူလွန်-ကြောင်လျှာတော
၁၈၈ ရွှေဘို မူလွန်-ဝန်းစည်
၁၈၉ ရွှေဘို မူလွန်-တကန်သာ
၁၉၀ လဟယ် မူလွန်-လွန်းထောင်း
၁၉၁ ဝက်လက် မူလွန်-ထန်းကြီး(တ)
၁၉၂ ဝက်လက် မူလွန်-ဖွတ်လှိုင်း
၁၉၃ ဝန်းသို မူလွန်-ညောင်ပင်သာ
၁၉၄ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-တုံမတက်
၁၉၅ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-စင်နိုင်း
၁၉၆ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-မန်ဖါ
၁၉၇ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-နန်ဖယ်
၁၉၈ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ခုံတမ်းကြီး
၁၉၉ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-လောင်ဖောင်
၂၀၀ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ထိန်ကင်း
၂၀၁ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-မယ်ဇလီ
၂၀၂ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ဟူပက်
၂၀၃ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ခေါင်ခမ်း
၂၀၄ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ခေါက်ငိုး
၂၀၅ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ဟဲခမ်းရွာသစ်
၂၀၆ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-မာန်ဟုန်
၂၀၇ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ပင်းမာ
၂၀၈ ‌ဟုမ္မလင်း မူလွန်-ရေကန်မြောက်ရွာ
၂၀၉ ဟုမ္မလင်း မူလွန်-တုံခမ်
၂၁၀ အင်းတော် မူလွန်-တာဖလ
၂၁၁ အင်းတော် မူလွန်-ကြိမ်ချောင်း
၂၁၂ အင်းတော် မူလွန်-အောက်တော
၂၁၃ အင်းတော် မူလွန်-မံထုံ
၂၁၄ အင်းတော် မူလွန်-တုံမဖွဲ
၂၁၅ အင်းတော် မူလွန်-တာပေါ
၂၁၆ အင်းတော် မူလွန်-ပျဉ်ထောင်ကုန်း
၂၁၇ အင်းတော် မူလွန်-မိုးလှိုင်းကုန်း
၂၁၈ အရာတော် မူလွန်-ချောင်းခွတော
၂၁၉ အရာတော် မူလွန်-ရှောက်ခါး
၂၂၀ အရာတော် မူလွန်-သပြေသာ
၂၂၁ အရာတော် မူလွန်-ရွာသာတောင်
၂၂၂ အရာတော် မူလွန်-ကျွဲခြံ
၂၂၃ အရာတော် မူလွန်-ဝက်ပြစ်