စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း အထက(ခွဲ)ဥတုံးပင်
​ကောလင်း အထက(ခွဲ)ကျောက်ပြင်သာ
​ကောလင်း အထက(ခွဲ)ကြို့ပင်
​မြောင် အထက(ခွဲ)ရွာပုလဲ
ကနီ အထက(ခွဲ)တအုံ
ကနီ အထက(ခွဲ)သမင်ခြံ
ကနီ အထက(ခွဲ)ချောင်းမ-န
ကန့်ဘလူ အထက(ခွဲ)​မြေမွန်
ကန့်ဘလူ အထက(ခွဲ)ဘုတ္တော
၁၀ ကျွန်းလှ အထက(ခွဲ)ရေရှင်
၁၁ ကလေး အထက(ခွဲ)တောင်သာ
၁၂ ကလေး အထထ(ခွဲ)အလက(၄)
၁၃ ကလေး အထက(ခွဲ)စခန်းကြီး
၁၄ ကသာ အထက(ခွဲ)ဒိုးပင်
၁၅ ခင်ဦး အထက(ခွဲ)အလယ်ရှို
၁၆ ခန္တီး အထက(ခွဲ)ကောင်းဟိန်
၁၇ ဆားလင်းကြီး အထက(ခွဲ)လက်ပန်တောင်း
၁၈ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)ရွာမုံတောင်
၁၉ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)နနွင်းတော
၂၀ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ(မ)
၂၁ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)ပုတီး
၂၂ တမူး အထက(ခွဲ)ဘုက္ကန်
၂၃ ဒီပဲယင်း အထက(ခွဲ)နဂါးတွင်း
၂၄ ဒီပဲယင်း အထက(ခွဲ)တည်တော
၂၅ နန်းယွန်း အထက(ခွဲ)တကား
၂၆ ပင်လည်ဘူး အထက(ခွဲ)တောင်တော
၂၇ ပင်လည်ဘူး အထက(ခွဲ)နန်းတပ်
၂၈ ပင်လည်ဘူး အထက(ခွဲ)မံစီလေး
၂၉ ပုလဲ အထက(ခွဲ)ပန်းရွာ
၃၀ ပုလဲ အထက(ခွဲ)ကြက်ရင်း
၃၁ ‌‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)စန္ဒား
၃၂ ‌‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)ကရား
၃၃ ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)နတ်စက်
၃၄ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)အရှေ့ကုန်း
၃၅ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)ကျွန်းကုန်း
၃၆ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)ပင်ဟင်းခါးသာယာကုန်း
၃၇ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)သင်တော
၃၈ မြင်းမူ အထက(ခွဲ)လက်ပန်
၃၉ မြင်းမူ အထက(ခွဲ)ဂုံညင်းဆိပ်
၄၀ ယင်းမာပင် အထက(ခွဲ)ရိုးမတိမ်
၄၁ ယင်းမာပင် အထက(ခွဲ)ညောင်ကိုင်း(န)
၄၂ ရေဦး အထက(ခွဲ)ပလူဇဝ
၄၃ ရွှေဘို အထက(ခွဲ)ပလိုင်း
၄၄ ‌လေရှီး အထက(ခွဲ)ကုံကိုင်လုံ
၄၅ ‌လေရှီး အထက(ခွဲ)ပန်ဆပ်
၄၆ ‌ဟုမ္မလင်း အထက(ခွဲ)ဘိုကုန်း
၄၇ ‌ဟုမ္မလင်း အထက(ခွဲ)သဝန်ထွက်ဝ
၄၈ အင်းတော် အထက(ခွဲ)ကျောင်းကုန်း
၄၉ အရာတော် အထက(ခွဲ)မကျီးကန်
၅၀ အရာတော် အထက(ခွဲ)ဝါးတန်း