စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)သပြေသာ
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)ကျွန်းတော
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)ထဲထီးရှို
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)ကန်ပေါက်တာ
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)လှည်းပွဲ
​ကောလင်း အမက(ခွဲ)ဒေဝ
​မော်လိုက် ကအက-ကင်းတပ်
ကန့်ဘလူ အမက(ခွဲ)လမ်းမှန်
ကန့်ဘလူ အမက(ခွဲ)မှန်သာ
၁၀ ကန့်ဘလူ အမက(ခွဲ)တမာပင်လွင်
၁၁ ကျွန်းလှ အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်ရိုး(ရ)
၁၂ ကျွန်းလှ အမက(ခွဲ)ကန်ဇွန်းအင်း
၁၃ ကျွန်းလှ အမက(ခွဲ)ဝေပူး
၁၄ ကျွန်းလှ အမက(ခွဲ)ဘိုအင်း
၁၅ ကလေး အမက(ခွဲ)မြစိမ်းလင်း
၁၆ ကလေး အမက(ခွဲ)အိုးမြေထူး
၁၇ ကလေး အမက(ခွဲ)ကျောက်ဆည်
၁၈ ကလေး အမက(ခွဲ)ကျွန်းချောင်း
၁၉ ကလေး အမက(ခွဲ)အင်းစိန်
၂၀ ကလေးဝ အမက(ခွဲ)စခန်းကြီး
၂၁ ကလေးဝ အမက(ခွဲ)ရွှေချောင်းဆုံ
၂၂ ကလေးဝ အမက(ခွဲ)စပါးကျီ
၂၃ ကသာ အမက(ခွဲ)ပိန္နဲချောင်
၂၄ ကသာ အမက(ခွဲ)အင်းကြီးကွင်း
၂၅ ခင်ဦး အမက(ခွဲ)သက်သာပန်းတောင်း
၂၆ ခင်ဦး အမက(ခွဲ)ရွှေပေါ်ကျွန်း
၂၇ ခန္တီး အမက(ခွဲ)လိုက်တိုက်
၂၈ ခန္တီး အမက(ခွဲ)မယ်ပုတ်
၂၉ ခန္တီး အမက(ခွဲ)နန်းပပေါက်
၃၀ ခန္တီး အမက(ခွဲ)မောက်ခလောက်
၃၁ ဆားလင်းကြီး အမက(ခွဲ)ဖောင်းကား(လယ်)
၃၂ ဆားလင်းကြီး ကအက-‌ငွေသာ(ရွာသစ်)
၃၃ ဆားလင်းကြီး အမက(ခွဲ)မန်ကျီးတထောင်(ရွာသစ်)
၃၄ တန့်ဆည် အမက(ခွဲ)ထန်းကုန်းကြီး
၃၅ တန့်ဆည် အမက(ခွဲ)အောင်သာ
၃၆ တန့်ဆည် အမက(ခွဲ)သာယာကုန်း
၃၇ တမူး အမက(ခွဲ)မြို့မ(၁၂-ခ)
၃၈ ထီးချိုင့် အမက(ခွဲ)ကျော်သာ
၃၉ ထီးချိုင့် အမက(ခွဲ)တုံးပုံ
၄၀ ထီးချိုင့် အမက(ခွဲ)ရွေတစ်လုံး
၄၁ ထီးချိုင့် အမက(ခွဲ)ဝဲကြီး(တော)
၄၂ ဒီပဲယင်း အမက(ခွဲ)ဂေါင်းစားမ
၄၃ ဒီပဲယင်း အမက(ခွဲ)ထုံးဘို(န)
၄၄ ဒီပဲယင်း အမက(ခွဲ)လယ်ပြင်
၄၅ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌ချောင်းဖျား
၄၆ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ဆားကျင်း
၄၇ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)မြဂနိုင်
၄၈ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ချောင်းပေါက်
၄၉ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)စေးနန်း
၅၀ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌စွန်ဖား
၅၁ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ခတက်ကွေ့
၅၂ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ကကက်
၅၃ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ဗဟောက်
၅၄ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌အင်ကြင်းသာ(၂)
၅၅ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ခူပန်း
၅၆ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)တောင်ဘို့လှ(၂)
၅၇ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ပင်းမောင်
၅၈ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌ဝါးရုံသာ
၅၉ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)နောင်တော
၆၀ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ရောင်းနီး
၆၁ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)မံပင်
၆၂ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌သာယာကုန်း(၄)
၆၃ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ပျဉ်းပင်
၆၄ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌မြောက်မော်
၆၅ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ကိုးယောက်
၆၆ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌ဘုံခေါင်း
၆၇ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ပိန္နဲကုန်း
၆၈ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)ကြာအင်း
၆၉ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)တောင်ဘို့လှ(၃)
၇၀ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)မိုင်းတုံးတာလေး
၇၁ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)မြသန္တာ
၇၂ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)တောင်ဘို့လှ(၁)
၇၃ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)သင်နှီးတော
၇၄ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌လေသာ
၇၅ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌အောင်းပင်
၇၆ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌ဟံဖဲ
၇၇ ပင်လည်ဘူး အမက(ခွဲ)‌ဇီးခုံ
၇၈ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ရွာမအထက်
၇၉ ပုလဲ အမက(ခွဲ)သရက်လှ
၈၀ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ရွာမတောစု
၈၁ ပုလဲ အမက(ခွဲ)အုန်းပင်တော
၈၂ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ငြိမ်းချမ်းသာ
၈၃ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ကသောင်း
၈၄ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ရေချမ်းသာ
၈၅ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ခံတွင်းစခန်း
၈၆ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ပြောင်းခင်းကြီး
၈၇ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ဆည်ပြင်
၈၈ ပုလဲ အမက(ခွဲ)စသာ
၈၉ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ကျောက်ရှော
၉၀ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ဇရစ်တော
၉၁ ပုလဲ အမက(ခွဲ)ကျွဲနဖား
၉၂ ပုလဲ အမက(ခွဲ)၅၈/၅၉
၉၃ ပုလဲ အမက(ခွဲ)(၅၈)မိုင်
၉၄ ပုလဲ အမက(ခွဲ)သရက်ချို
၉၅ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)အရှေ့ခမိုင်း
၉၆ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)နန်းနောင်
၉၇ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)အောင်မြင်ငြိမ်
၉၈ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)သရက်ကိုင်း
၉၉ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)အလှော်
၁၀၀ ဖောင်းပြင် အမက(ခွဲ)သညစ်သာ
၁၀၁ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)တာကျဲ
၁၀၂ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)နန်းစရိတ်
၁၀၃ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ကျောက်အိုင်
၁၀၄ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ခရမ်းဆိပ်
၁၀၅ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ဇယိုင်း
၁၀၆ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၁၀၇ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ပေကုန်း
၁၀၈ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)လယ်မှီးရွာသစ်
၁၀၉ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)စုံးတော်
၁၁၀ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ပိန္နဲပင်
၁၁၁ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)နန်းဆ
၁၁၂ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)ပမုံ
၁၁၃ ဗန်းမောက် ‌အမက(ခွဲ)တောင်ကုန်း
၁၁၄ ဘုတလင် အမက(ခွဲ)ဆိတ်လူးအိုင်
၁၁၅ မင်းကင်း အမက(ခွဲ)ခက်လုံ
၁၁၆ မင်းကင်း အမက(ခွဲ)ထီသာလုတ်
၁၁၇ မင်းကင်း အမက(ခွဲ)လက်သမားချောင်
၁၁၈ မြင်းမူ အမက(ခွဲ)ကြာပင်လှ
၁၁၉ မုံရွာ အမက(ခွဲ)ဦးဩကန်တော
၁၂၀ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)နတ္ထောင့်(ရ)
၁၂၁ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)တောင်ဖီလာ
၁၂၂ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)ထွန်းဝင်း(၁)
၁၂၃ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)မြေနီတောင်
၁၂၄ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)ကျွန်းတောလေး
၁၂၅ ယင်းမာပင် အမက(ခွဲ)သာစည်
၁၂၆ ရေဦး အမက(ခွဲ)စည်းပြား
၁၂၇ ရေဦး အမက(ခွဲ)ပြည်ထောင်
၁၂၈ ရေဦး အမက(ခွဲ)အင်ပုထိုး
၁၂၉ ရေဦး အမက(ခွဲ)ခေါစပ်ကုန်း
၁၃၀ ရေွှဘို အမက(ခွဲ)ရွှေကျင်
၁၃၁ လဟယ် အမက(ခွဲ)တွေးထွေနောက်ကုန်း
၁၃၂ လဟယ် အမက(ခွဲ)တွေးညှိ
၁၃၃ လဟယ် အမက(ခွဲ) မကော်ရိန်
၁၃၄ လဟယ် အမက(ခွဲ)တီဘီဇူးနူး
၁၃၅ လေရှီး အမက(ခွဲ)သာယာ
၁၃၆ ‌လေရှီး အမက(ခွဲ)ဘန်းဂလား
၁၃၇ ဝန်းသို အမက(ခွဲ)ပိန္နဲကုန်း
၁၃၈ ဝန်းသို အမက(ခွဲ)တော်ရှော
၁၃၉ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)တုံမလော့
၁၄၀ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)အောင်သာယာ
၁၄၁ ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)မန်သဲ
၁၄၂ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)စမ်းဆိုင်
၁၄၃ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ပက္ကလာ
၁၄၄ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ဆုတောင်းကုန်း
၁၄၅ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)နန်တောင်ကျင်
၁၄၆ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)တုံးလုံ
၁၄၇ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)နောင်တုံငိုး
၁၄၈ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)သဲနန်
၁၄၉ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)သဲပူကော်
၁၅၀ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)အိုက်ခွဲ
၁၅၁ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ခေါင်ခမ်းကျွန်း
၁၅၂ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ဆင်နှာမောင်း
၁၅၃ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ဇရပ်ကြီး
၁၅၄ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ကံကျော်ရ
၁၅၅ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ကင်းကြက်လျှာစွန်း
၁၅၆ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)သရက်ကုန်း
၁၅၇ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ဌာနရံ
၁၅၈ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)နန်းတပ်
၁၅၉ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ရာဇ
၁၆၀ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ခေါ်ကြူဝ
၁၆၁ ‌ဟုမ္မလင်း အမက(ခွဲ)ဟွေနား
၁၆၂ အင်းတော် အမက(ခွဲ)ပိန္နဲပင်