စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း ကအက-ညောင်စင်
​ကောလင်း ကအက-ကရွတ္တာ
ကနီ ကအက-ငှက်‌ပျောခြံ
ကနီ ကအက-ချင်းတောင်
ကန့်ဘလူ ကအက-မိုးထိသာအောင်
ကန့်ဘလူ ကအက-ပြိုင်ပွဲ
ကန့်ဘလူ ကအက-အောင်တိုင်းလည်
ကန့်ဘလူ ကအက-ကဘွတ်အုံ
ကန့်ဘလူ ကအက-ဇိုက်ချောင်း
၁၀ ကန့်ဘလူ ကအက-​ဂွေးတောက်ပင်
၁၁ ကန့်ဘလူ ကအက-မြကန်သာ
၁၂ ကန့်ဘလူ ကအက-အင်ပင်လှ
၁၃ ကန့်ဘလူ ကအက-ဖက်တဲ
၁၄ ကန့်ဘလူ ကအက-ဇီးကုန်းလေး
၁၅ ကန့်ဘလူ ကအက-ကမ်းသာယာ
၁၆ ကလေး ကအက စက်မှုဇုန်
၁၇ ကလေး ကအက-လေးအိမ်စု
၁၈ ကလေး အောင်မင်္ဂလာ
၁၉ ကသာ ကအက-ထောက်ကြံ့ကုန်း
၂၀ ခင်ဦး ကအက-ရွှေပေါက်အိုင်
၂၁ ခင်ဦး ကအက-မှန်တော
၂၂ ခင်ဦး ကအက-ကြို့ပင်
၂၃ ခင်ဦး ကအက-မိုးနတ်
၂၄ ခန္တီး ကအက-သက္ကယ်တောင်
၂၅ ခန္တီး ကအက-ထမ်ဘုံး
၂၆ ခန္တီး ကအက-ကျကိုက်
၂၇ ခန္တီး အမက(တွဲ)ကင်ကွန်
၂၈ တန့်ဆည် ကအကကြက်ဆူကန်
၂၉ တန့်ဆည် ကအက-ရန်ကင်းတောင်
၃၀ တန့်ဆည် ကအက-မန်းကျည်းယာ
၃၁ တန့်ဆည် ကအက-လက်ဆည်ကန်
၃၂ ထီးချိုင့် ကအက-ဘိုတဲကုန်း
၃၃ ဒီးပဲယင်း ကအက-ပန်းပု
၃၄ ဒီပဲယင်း ကအက-ရွှေဘုံသာ
၃၅ ဒီပဲယင်း ကအက-မြကန်သာ
၃၆ ဒီပဲယင်း ကအက-ညောင်ပင်
၃၇ နန်းယွန်း ကအက- တကားရပ်ကွက်(၁)
၃၈ ပင်လည်ဘူး ကအက-နန်းလုံကား
၃၉ ပင်လည်ဘူး ကအက-ပန်းတိမ်ကုန်း
၄၀ ပင်လည်ဘူး ကအက-တောင်ဘီ
၄၁ ပင်လည်ဘူး ကအက-အင်းကုန်း
၄၂ ပင်လည်ဘူး ကအက-ဥသျှစ်ပင်(ရွာမ)
၄၃ ပုလဲ ကအက-အေးချမ်းအောင်
၄၄ ပုလဲ ကအက-ဘူးလဲ
၄၅ ပုလဲ ကအက-မဲချောင်း
၄၆ ပုလဲ ကအက-သဲရက်
၄၇ ပုလဲ ကအက-ရေရှင်
၄၈ ဗန်းမောက် ကအက-မံအင်မန်ကျည်းကုန်း
၄၉ ဗန်းမောက် ကအက-ပါအော့
၅၀ ဗန်းမောက် ကအက-ကံ့ကော်
၅၁ မင်းကင်း ကအက-ဆပ်စား
၅၂ မုံရွာ ကအက-အရှေ့ပျံကျ
၅၃ မုံရွာ ကအက-ဖလံကျင်း
၅၄ ယင်းမာပင် ကအက-ငါးမိုင်
၅၅ ရွှေဘို ကအက-အောင်ချမ်းသာ
၅၆ ဝက်လက် ကအက-ကျွန်းတော်ကြီး
၅၇ ဟုမ္မလင်း ကအက-အထက်တောင်ပေါ်
၅၈ ဟုမ္မလင်း ကအက-သဖန်းဆိပ်
၅၉ ဟုမ္မလင်း ကအက-ဂွေ့ကြီး
၆၀ ‌ဟုမ္မလင်း ကအက-လှည်းဝိုင်း
၆၁ ဟုမ္မလင်း ကအက-စံပြ
၆၂ ဟုမ္မလင်း ကအက-ဆိုင်ကွန်
၆၃ အင်းတော် ကအက-စီးမော်
၆၄ အင်းတော် ကအက-ထန်းတော