ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း