မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း