၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တန်း အမက - ကျုံချိုက်
‌ကော့မှူး အမက - ဒညင်းဆိပ်
တိုက်ကြီး အမက - ရှောက်ပင်ကပ်
တိုက်ကြီး အမက - သုံးခွ
တိုက်ကြီး အမက - သဲဝါ
တိုက်ကြီး အမက - အလယ်ကင်း
ဒဂုံ(မြောက်) အမက -၂၄
ဒလ အမက - ရွှေ‌လှေချောင်
ဒလ အမက - ရွာသာယာ(၁)
၁၀ သန်လျင် အမက - ထော်သွန်