၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

 

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-တောင်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကလော အမက - ပုန်းတပ်
ကလော အမက - ပွေးလှရွှေကုန်း
ကလော အမက - မြောက်‌မြေခြား
ကလော အမက - ရွာသစ်(ဘော်ဆိုင်း)
ကလော အမက - လက်ပံပင်(အပ)
ကလော အမက - လက်မောင်းကွေး
ဆီဆိုင် အမက - စိမ်းတော့ခမ်း
ဆီဆိုင် အမက - နားစေးစောက်
ဆီဆိုင် အမက - နားသံ
၁၀ ညောင်ရွှေ အမက - ကုန်းဆုံ
၁၁ ညောင်ရွှေ အမက - ငါးဆူ
၁၂ ညောင်ရွှေ အမက - ပန်ကန်း
၁၃ ညောင်ရွှေ အမက - မိုင်ခို့
၁၄ ‌တောင်ကြီး အမက - ထီခွ
၁၅ ‌တောင်ကြီး အမက - နန်းဩ
၁၆ ‌တောင်ကြီး အမက - နောင်ဗုတ်
၁၇ ‌တောင်ကြီး အမက - ရေအေးရွာသစ်
၁၈ ‌တောင်ကြီး အမက - ဟဲသိမ်
၁၉ နမ့်စန် အမက - ၀မ်ပိန်း
၂၀ နမ့်စန် အမက - ၀မ်ဟိုက်
၂၁ နမ့်စန် အမက - ဟိုင်းလိုက်
၂၂ ပင်းတယ အမက - ကြံခင်းမြောင်
၂၃ ပင်းတယ အမက - ကုန်းသာ
၂၄ ပင်းတယ အမက - ဆီးကျအင်း
၂၅ ပင်းတယ အမက - နောင်ရဲ
၂၆ ပင်းတယ အမက - မြေခြားမြောက်
၂၇ ပင်လောင်း အမက - ကန့်ဖြူအောက်
၂၈ ပင်လောင်း အမက - ကပ္ပတိန်
၂၉ ပင်လောင်း အမက - ကရား
၃၀ ပင်လောင်း အမက - ကွန်ချဉ်
၃၁ ပင်လောင်း အမက - ခနွှဲကောင်ထို
၃၂ ပင်လောင်း အမက - တောင်ဗာ
၃၃ ပင်လောင်း အမက - ထီတမောင်း
၃၄ ပင်လောင်း အမက - နဂါးပါတ်
၃၅ ပင်လောင်း အမက - မင်းရွာ
၃၆ ပင်လောင်း အမက - လွယ်မော
၃၇ ပင်လောင်း အမက - သပြေကုန်း(သစ်)
၃၈ ဖယ်ခုံ အမက - ကဆန်းအောက်
၃၉ ဖယ်ခုံ အမက - ကာလရှေ့
၄၀ ဖယ်ခုံ အမက - ဆိုင်ခွန်နားဇရက်
၄၁ ဖယ်ခုံ အမက - တဲနားဆောင်ပလန်
၄၂ ဖယ်ခုံ အမက - သစ်ယာထင်းရှူးကုန်း
၄၃ ဖယ်ခုံ အမက - သာယု
၄၄ ဖယ်ခုံ အမက- သာအောက်
၄၅ ဖယ်ခုံ အမက - ဟန်ဘူး
၄၆ ဖယ်ခုံ အမက - အုံတိုင်း
၄၇ မိုင်းကိုင် အမက - တွန်ကျိုင်း
၄၈ မိုင်းကိုင် အမက - နောင်ပူ
၄၉ ရပ်စောက် အမက - ကျောက်ဆုံ
၅၀ ရပ်စောက် အမက - ညောင်သုံးပင်
၅၁ ရပ်စောက် အမက - တောင်ကွေး
၅၂ ရပ်စောက် အမက - ပါပန်း
၅၃ ရပ်စောက် အမက - လွယ်ကန်
၅၄ ရွာငံ အမက - ကျောက်တော( တ )
၅၅ ရွာငံ အမက - ရေဝင်/ကရင်ပွက်
၅၆ ရွာငံ အမက - သစ်စေးကုန်း
၅၇ ရွာငံ အမက - အုတ်တွင်း
၅၈ လဲချား အမက - နောင်ကား
၅၉ လဲချား အမက(၂)
၆၀ လွိုင်လင် အမက - လုံအောင်

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-မြောက်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကျောက်မဲ အမက(၁၀)
ကွမ်းလုံ အမက - ရှမ်းကျော်ရွှေ
နမ္မတူ အမက - ညောင်ဆွယ်
နမ္မတူ အမက - နမ့်မျှော်
‌နောင်ချို အမက - ဇီးဖြူပင်
မဘိမ်း အမက - ခွေးဟောင်ဒုန်း
မူဆယ် အမက - ကောင်းဝိန်း
လားရှိုး အမက - ကုံးမုံ
လားရှိုး အမက - ခေးခမ်း
၁၀ လားရှိုး အမက - မိုင်းတင်း
၁၁ သီပေါ အမက - မန်မွမ်းမန်ကျောင်း

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-အရှေ့ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ အမက - ကောင်းကျန့်
ကျိုင်းတုံ အမက - ဝမ်ငုတ်
မိုင်းဆတ် အမက - နမ့်ဘော်လုံ
မိုင်းဆတ် အမက - ပိန်းဆာ
မိုင်းဆတ် အမက - ဝမ်ကောင်း
မိုင်းဆတ် အမက - အားဆော်ပေါ်မိုး
မိုင်းပျဉ်း အမက - နောင်ချို
မိုင်းပျဉ်း အမက - ပါထမ်
မိုင်းပျဉ်း အမက - လွယ်ခါး
၁၀ မိုင်းပျဉ်း အမက - လွယ်ရိုး