၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ကောလင်း အမက - ချောင်းနား
​ကောလင်း အမက - ဂေါင်းဖြူ
​ကောလင်း အမက - ပန်းမရဲ
​ကောလင်း အမက - မင်းကုန်း(၁)
​ကောလင်း အမက - လျှော်ဖြူကုန်း(၁)
​ကောလင်း အမက - ဝါးရုံခုံ(၂)
​ရေဦး အမက - ကုန်းသာ(၂)
​ရေဦး အမက - ဝက်ဖြူ
​ရေဦး အမက - အိုင့်
၁၀ ကနီ အမက - ညောင်ပင်လယ်
၁၁ ကနီ အမက - ညောင်လှ
၁၂ ကန့်ဘလူ အမက - ဥသျှစ်ကုန်း
၁၃ ကန့်ဘလူ အမက - ကန်ဇွန်းအင်း
၁၄ ကန့်ဘလူ အမက - ဇော်ချောင်း
၁၅ ကန့်ဘလူ အမက - ဖိုလ်ကုန်း
၁၆ ကန့်ဘလူ အမက - ဘုတ်ဆန်းကုန်း
၁၇ ကန့်ဘလူ အမက - မိဿလင်ကုန်း
၁၈ ကန့်ဘလူ အမက - ယမနေ
၁၉ ကလေး အမက - ကျားမင်း
၂၀ ကလေး အမက - ဖက်ယားရေရှင်
၂၁ ကလေးဝ အမက - ခုံကြီး(၁)
၂၂ ကလေးဝ အမက - တုန်နန်း
၂၃ ကလေးဝ အမက - မှန်ကုန်း
၂၄ ကသာ အမက - ကြည်နူး
၂၅ ကသာ အမက - ငါးတဲလေး
၂၆ ကသာ အမက - ညောင်သာယာ
၂၇ ကသာ အမက - နန့်လှိုင်
၂၈ ကသာ အမက - နွယ်နီအိုင်
၂၉ ကသာ အမက - ပိတောက်ကုန်း
၃၀ ကသာ အမက - ဖိုးသာအောင်
၃၁ ကသာ အမက - မက်လင်ချောင်
၃၂ ကသာ အမက - ယင်းခဲ
၃၃ ကသာ အမက - ရွာသစ်
၃၄ ကသာ အမက - သံတောင်
၃၅ ကသာ အမက - ဥယျာဉ်
၃၆ ကသာ အမက - ဥယျာဉ်စု
၃၇ ကသာ အမက (၁၀၀) ကျွန်းပင်
၃၈ ကသာ အမက(107)ရွှေပြည်သစ်
၃၉ ကသာ အမက(၁၂၂)ခိုတောင်ကြီး
၄၀ ကသာ အမက(၉၈)ဆင်ကူး
၄၁ ခန္တီး အမက - ပင်ထောင်လောင်ဆောက်
၄၂ ခန္တီး အမက - လိုက်ခေါ်
၄၃ ‌ချောင်းဦး အမက - မကျီးခွ
၄၄ စစ်ကိုင်း အမက - ကျောင်းဖြူ
၄၅ စစ်ကိုင်း အမက - ကျွန်းဦးတော
၄၆ စစ်ကိုင်း အမက - အုန်းသဇင်
၄၇ ဆားလင်းကြီး အမက - ကျားတက်တော
၄၈ တန့်ဆည် အမက - ကံကြီးကုန်း
၄၉ တန့်ဆည် အမက - ကောက်ကြီး
၅၀ တန့်ဆည် အမက - ချပ်တော
၅၁ တန့်ဆည် အမက - စင်းသင်း
၅၂ တန့်ဆည် အမက - တောင်ဟုန်
၅၃ တန့်ဆည် အမက - ရွာသစ်ကုန်း
၅၄ တမူး အမက - ဖိုင်ရန်
၅၅ တမူး အမက - ရန်လင်းဖိုင်
၅၆ တမူး အမက - ရေအေး
၅၇ တမူး အမက(၂)ကနန်
၅၈ ထီးချိုင့် အမက - ကနီ
၅၉ ထီးချိုင့် အမက - ကွင်းကြီး
၆၀ ထီးချိုင့် အမက - နန်းပေါင်း
၆၁ ထီးချိုင့် အမက - ရတနာအောင်
၆၂ ထီးချိုင့် အမက - ရေပေါက်ကြီး
၆၃ ထီးချိုင့် အမက - သစ်ဆုံအင်း
၆၄ ထီးချိုင့် အမက - သာယာကုန်း
၆၅ ဒီပဲယင်း အမက - ခြုံရွာ
၆၆ ဒီပဲယင်း အမက - ရင်းရဲ
၆၇ ဒီပဲယင်း အမက - သက္ကယ်ခြံ
၆၈ ဒီပဲယင်း အမက - အိုင်ရှည်
၆၉ နန်းယွန်း အမက - ကြားဝမ်
၇၀ နန်းယွန်း အမက - ကြူယန်းဆာရွတ်
၇၁ နန်းယွန်း အမက - ကဲဆန်နုတ်ညို
၇၂ နန်းယွန်း အမက - ကဲဆန်လုံကျန်း
၇၃ နန်းယွန်း အမက - ခမ္မတိုင်
၇၄ နန်းယွန်း အမက - တုံကီ
၇၅ နန်းယွန်း အမက - ထဟော(1)
၇၆ နန်းယွန်း အမက - ထဟော(3)
၇၇ နန်းယွန်း အမက - နောင်ယန်း
၇၈ နန်းယွန်း အမက - ယောင်ကွန်
၇၉ နန်းယွန်း အမက - ရန်နောနုတ်ညို
၈၀ နန်းယွန်း အမက - ရှိတ်ညို
၈၁ နန်းယွန်း အမက - ရှိတ်ရှောင်
၈၂ နန်းယွန်း အမက - ဟခွန်း
၈၃ နန်းယွန်း အမက - ဟရှိတ်နုတ်ညို
၈၄ ပင်လည်ဘူး အမက - ကျွန်းတော
၈၅ ပင်လည်ဘူး အမက - ကြာအင်းခုံ
၈၆ ပင်လည်ဘူး အမက - ကာမဲ
၈၇ ပင်လည်ဘူး အမက - ကွမ်းတောင်း
၈၈ ပင်လည်ဘူး အမက - ချောင်းကွေ့
၈၉ ပင်လည်ဘူး အမက - ဂွေးချို(၁)
၉၀ ပင်လည်ဘူး အမက - တင်းဝါးချောင်း
၉၁ ပင်လည်ဘူး အမက - နုံးတုံ
၉၂ ပင်လည်ဘူး အမက - ပင်းခါး
၉၃ ပင်လည်ဘူး အမက - ပေကုန်း
၉၄ ပင်လည်ဘူး အမက - သင်ပေါင်းကျင်း
၉၅ ပင်လည်ဘူး အမက - သရက်ကန်
၉၆ ပင်လည်ဘူး အမက - အုန်းပြင်
၉၇ ပုလဲ အမက - ကံသာ
၉၈ ပုလဲ အမက - ကံသာယာ
၉၉ ပုလဲ အမက - ကမ္ဘားရပ်
၁၀၀ ပုလဲ အမက - ကျွန်းတောပြန့်
၁၀၁ ပုလဲ အမက - ကျွန်းဘိုကုန်း
၁၀၂ ပုလဲ အမက - ကြောင်ဝင်ဒူး
၁၀၃ ပုလဲ အမက - ပျော်ဘွယ်ကျင်း
၁၀၄ ပုလဲ အမက - ပိေတာက်ကိုးမွှာ
၁၀၅ ပုလဲ အမက - ပေပင်
၁၀၆ ပုလဲ အမက - ပေါက်ပင်ချောက်
၁၀၇ ပုလဲ အမက - မင်းရွာ
၁၀၈ ပုလဲ အမက - ရှောက်ရင်းကုန်း
၁၀၉ ပုလဲ အမက - ရွာသစ်
၁၁၀ ပုလဲ အမက - လုပ်သား
၁၁၁ ပုလဲ အမက - ဝါးကြီးတော
၁၁၂ ‌ဖောင်းပြင် အမက - စီးမော်
၁၁၃ ‌ဖောင်းပြင် အမက - ဇီးဖြူကုန်း
၁၁၄ ‌ဖောင်းပြင် အမက - ပိုးဖြူတောင်
၁၁၅ ဗန်းမောက် အမက - ကနန်းမကျီးကုန်း
၁၁၆ ဗန်းမောက် အမက - ကနန်းရွှေကျောင်း
၁၁၇ ဗန်းမောက် အမက - တုံးပတစ်
၁၁၈ ဗန်းမောက် အမက - တောနောက်
၁၁၉ ဗန်းမောက် အမက - နန့်ခင့်
၁၂၀ ဗန်းမောက် အမက - နားပင်(နားနန့်တွန်)
၁၂၁ ဗန်းမောက် အမက - နောင်ကွတ်
၁၂၂ ဗန်းမောက် အမက - နောင်ပွတ်
၁၂၃ ဗန်းမောက် အမက - မံကုန်း
၁၂၄ ဗန်းမောက် အမက - မံပင်
၁၂၅ ဗန်းမောက် အမက - ရွှေတော်
၁၂၆ ဗန်းမောက် အမက - လိပ်စောမင်းကုန်း
၁၂၇ ဘုတလင် အမက - ဆည်ကြီး
၁၂၈ ဘုတလင် အမက - ဆိတ်သာကန်
၁၂၉ ဘုတလင် အမက - ပဲပြစ်တော(ရ)
၁၃၀ မင်းကင်း အမက - တုံ
၁၃၁ မင်းကင်း အမက - တောင်ဖြူ
၁၃၂ မင်းကင်း အမက - ပြေကန်
၁၃၃ မင်းကင်း အမက - မတော
၁၃၄ မင်းကင်း အမက - ရွာသာ
၁၃၅ မင်းကင်း အမက - သင်းဝင်
၁၃၆ မင်းကင်း အမက - အင်ပင်လှ
၁၃၇ မင်းကင်း အမက - အညာလယ်
၁၃၈ မြင်းမူ အမက - ကံသာ
၁၃၉ မြင်းမူ အမက - ကန်သုံးဆင့်
၁၄၀ မြင်းမူ အမက - ပဲတောင်း(တ)
၁၄၁ မြင်းမူ အမက - ရွှေကျောင်းကန်
၁၄၂ မုံရွာ အမက - ကံမ
၁၄၃ မုံရွာ အမက - ကျောက်ကွဲ
၁၄၄ မုံရွာ အမက - စည်သာ
၁၄၅ မုံရွာ အမက - ဆင်ကျွန်း
၁၄၆ မုံရွာ အမက - ဗန်စီ(၁)
၁၄၇ လဟယ် အမက - ယွန်းတိုင်း
၁၄၈ လဟယ် အမက - လန်းနောက်
၁၄၉ လဟယ် အမက - လုံဝသိင်္ခ
၁၅၀ ‌လေရှီး အမက - ဝါးတော
၁၅၁ ဝက်လက် အမက‌ - ‌ချောင်းမီးတို
၁၅၂ ဝက်လက် အမက‌ - ညောင်ပင်တွင်း
၁၅၃ ဝက်လက် အမက‌ - တည်တော
၁၅၄ ဝက်လက် အမက‌ - တပ်သာ(ထ)
၁၅၅ ဝက်လက် အမက‌ - ထုံးဘို(န)
၁၅၆ ဝက်လက် အမက‌ - ပါယ်သူကြီး
၁၅၇ ဝက်လက် အမက‌ - ပေါက်တော
၁၅၈ ဝက်လက် အမက‌ - မိတ္ထီလာ
၁၅၉ ဝက်လက် အမက‌ - သဖန်းကုန်း
၁၆၀ ဝန်းသို အမက - ကျောက်တော
၁၆၁ ဝန်းသို အမက - ထန်းတပင်
၁၆၂ ဝန်းသို အမက - မိုင်းသုန်
၁၆၃ ဟုမ္မလင်း အမက - ကွေ့ပေ
၁၆၄ ဟုမ္မလင်း အမက - နားသကျိုက်
၁၆၅ ဟုမ္မလင်း အမက - မှန်ကင်း
၁၆၆ ဟုမ္မလင်း အမက - လောင်းမင်း
၁၆၇ ဟုမ္မလင်း အမက - လောင်ဖောင်
၁၆၈ ဟုမ္မလင်း အမက - သဖန်းကုန်း
၁၆၉ အင်းတော် အမက - ကျောက်ဆင်
၁၇၀ အင်းတော် အမက - ဂဟဲ
၁၇၁ အင်းတော် အမက - ညောင်ကုန်း
၁၇၂ အင်းတော် အမက - ညောင်ပင်ဆိပ်
၁၇၃ အင်းတော် အမက - ပင့်တင်
၁၇၄ အင်းတော် အမက - ပျဉ်ထောင်ကုန်း
၁၇၅ အင်းတော် အမက - ပိန္နဲကုန်း
၁၇၆ အင်းတော် အမက - မိုးလှိုင်းကုန်း
၁၇၇ အင်းတော် အမက - ရွာဟောင်း
၁၇၈ အင်းတော် အမက - သစ်လှတော
၁၇၉ အင်းတော် အမက - သောင်ကြီး
၁၈၀ အင်းတော် အမက - အောက်တော
၁၈၁ အရာတော် အမက - ဇီးပင်ဝိုင်း
၁၈၂ အရာတော် အမက - ညောင်ပင်ကန်
၁၈၃ အရာတော် အမက - တဲစု
၁၈၄ အရာတော် အမက - ဘော်ကုန်း(လှ)
၁၈၅ အရာတော် အမက - မြေနီကုန်း
၁၈၆ အရာတော် အမက - ရသာ
၁၈၇ အရာတော် အမက - သမုန်းကုန်း
၁၈၈ အရာတော် အမက - သာကြည်အေး
၁၈၉ အရာတော် အမက - အုပ်ရှစ်ကုန်း
၁၉၀ အရာတော် အမက - အောင်ချစ်သာ
၁၉၁ အရာတော် အမက - အောင်စန်း
၁၉၂ အရာတော် အမက - အောင်သာကုန်း