၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုက်ထို အမက - ပီတိ
ကျိုက်ထို အမက - သစ်ဆိပ်ပင်
ကျိုက်မ‌ရော အမက - (ကျုံစိန်)
ကျိုက်မ‌ရော အမက - ဖာသိမ်တောင်ကလေး
ကျိုက်မ‌ရော အမက - သံကလောင်
ဘီးလင်း အမက - ကွင်းကလေး
ဘီးလင်း အမက - ခဲမောက်
ဘီးလင်း အမက - ပိုင်ဒံလေး
‌မော်လမြိုင် အမက(၂)သီရိမြိုင်
၁၀ သံဖြူဇရပ် အမက - အတွင်းစခန်းကြီး
၁၁ သထုံ အမက - ဆင်ကြုံးနောင်ကျန်
၁၂ သထုံ အမက - ထောင်မှူးမြစံ