၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.မ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
‌ကျောက်ဆည် အမက(ခွဲ)တဆခ
‌ကျောက်ပန်းတောင်း အမက(ခွဲ)ကန်ရွာ
‌ကျောက်ပန်းတောင်း အမက(ခွဲ)ရေငံ
‌ကျောက်ပန်းတောင်း အမက(ခွဲ)သရက်ချိုကုန်း
ငါန်းဇွန် အမက(ခွဲ)မြင်သာ
စဉ့်ကိုင် အမက(ခွဲ)မင်းကိုင်း
စဉ့်ကိုင် အမက(ခွဲ)ရေကင်း
စဉ့်ကိုင် အမက(ခွဲ)အုတ်ဖိုပြင်
စဉ့်ကူး ကအက-ဝါးပိုး
၁၀ စဉ့်ကူး အမက(ခွဲ)ချောင်းသလဲ
၁၁ စဉ့်ကူး အမက(ခွဲ)ထီးတင်တောင်
၁၂ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)ဂျိုကန်
၁၃ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)တောင်ရှေ့
၁၄ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)တောင်ရွာနောင်
၁၅ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)ထောက်ဝ
၁၆ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)ဖျောက်ဆိပ်ပင်
၁၇ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)မြို့ကုန်း
၁၈ ‌ညောင်ဦး အမက(ခွဲ)အိုင်ကြီး
၁၉ တံတားဦး အမက(ခွဲ)ရုံးတော
၂၀ တံတားဦး အမက(ခွဲ)ရွာသာအေး
၂၁ တောင်သာ ကအက-သာပေါင်းလေး
၂၂ တောင်သာ အမက(ခွဲ)ကျူချောင်း
၂၃ တောင်သာ အမက(ခွဲ)ချောင်းဝင်
၂၄ တောင်သာ အမက(ခွဲ)အိုးထောင်
၂၅ တောင်သာ အမက(ခွဲ)အောင်သပြေ
၂၆ နွားထိုးကြီး အမက(ခွဲ) မနှိုင်းသာ
၂၇ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)ခဲလန်းကန်
၂၈ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)ဂွေးချိုပင်
၂၉ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)တဲကုန်း
၃၀ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)နဘဲကွဲ
၃၁ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)သံဘို
၃၂ ‌ပျော်ဘွယ် အမက(ခွဲ)သပြေပင်(လယ်)
၃၃ ပြင်ဦးလွင် ကအက-သိမ်အင်း
၃၄ ပြင်ဦးလွင် အမက(ခွဲ)လယ်တော
၃၅ ပြင်ဦးလွင် အမက(ခွဲ)လိပ်ကျ
၃၆ မတ္တရာ ကအက-မြွေရွှေခဲ
၃၇ မတ္တရာ အမက(ခွဲ)ကြာပင်
၃၈ မတ္တရာ အမက(ခွဲ)စုပေါင်းကျွန်း
၃၉ မြစ်သား အမက(ခွဲ)ဂဠုန်ကန်
၄၀ မြစ်သား အမက(ခွဲ)ပဲခင်းကြီး
၄၁ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)‌ကျောက်ဆောင်ဒပ်
၄၂ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)‌ကျောက်မြောင်း
၄၃ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)ကျွန်းပင်ကိုင်း
၄၄ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)ဘုံရွာ
၄၅ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)မကျီးစု
၄၆ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)‌မြောက်မီးကုန်း
၄၇ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)ရွှေမေတ္တာ
၄၈ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)ရွာသစ်ကုန်း
၄၉ ရမည်းသင်း အမက(ခွဲ)အင်တိုင်းကုန်း
၅၀ သပိတ်ကျင်း ကအက-မြိုင်သာယာ
၅၁ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)ကျေလေး
၅၂ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)ဇင်ပြွန်းပင်
၅၃ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)ထောက်ကြံ့
၅၄ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)ရွှေတက်အိုင်
၅၅ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)ရွာသာယာ
၅၆ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)လက်ပံပြန့်
၅၇ သပိတ်ကျင်း အမက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ