၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.မ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)ကုန်းတရား
​စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)ပန်းချက်
​စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)အထက်လယ်
​စေတုတ္တရာ အမက(ခွဲ)အလယ်ပုံ
ချောက် အမက(ခွဲ)​မြေနီလိန်
ချောက် အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်စမ်း
ချောက် အမက(ခွဲ)သာစည်ကျွန်း
ချောက် အမက(ခွဲ)သာယာကုန်း
ဂန့်ဂေါ အမက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ
၁၀ ဂန့်ဂေါ အမက(ခွဲ)ရွှေမြစ်သာ
၁၁ စလင်း အမက(ခွဲ)ကံသာ
၁၂ စလင်း အမက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ
၁၃ စလင်း အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်
၁၄ စလင်း အမက(ခွဲ)ဖလူး
၁၅ စလင်း အမက(ခွဲ)မြင်းခင်းသာ
၁၆ စလင်း အမက(ခွဲ)မြောင်းခြားကွက်သစ်
၁၇ စလင်း အမက(ခွဲ)သဲ
၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ ကအက-စည်ပင်
၁၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)ငါးဇင်ရိုင်း
၂၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ အမက(ခွဲ)တလင်းကုန်း
၂၁ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ဂဲကုန်း
၂၂ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ပေပင်ကျင်း
၂၃ ဆိပ်ဖြူ အမက(ခွဲ)ရှားတော
၂၄ ဆော အမက(ခွဲ)ကြိမ်‌ချောင်း
၂၅ ဆော အမက(ခွဲ)လင်းတကျင်း
၂၆ ဆော အမက(ခွဲ)သစ်‌တော(ကြံခင်း)
၂၇ ဆော အမက(ခွဲ)သုံလံပြည့်
၂၈ ဆော အမက(ခွဲ)အေးချမ်း
၂၉ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ကျောက်ဖြာ
၃၀ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ကရင်စု
၃၁ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ကြောင်ပန်းခြုံ
၃၂ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)စမုံရွာမ
၃၃ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၃၄ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)နတ်ရွာ
၃၅ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ပျားတု(အရှေ့)
၃၆ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)ဝါးသုံးပြူး
၃၇ ‌တောင်တွင်းကြီး အမက(ခွဲ)သျှိုကြီး
၃၈ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)ကျေးချောင်း
၃၉ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)ကျွန်းတော
၄၀ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)မဲခင်ချောင်
၄၁ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)အိုင်မ
၄၂ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ
၄၃ နတ်မောက် အမက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ
၄၄ ပခုက္ကူ ကအက-အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်
၄၅ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)စီခေါင်း
၄၆ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)မန်ကျည်းကန်
၄၇ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)ရှ-ငကျော်
၄၈ ပခုက္ကူ အမက(ခွဲ)ရေကြည်
၄၉ ‌ပေါက် အမက(ခွဲ) ဂွေးကြီးယို
၅၀ ‌ပေါက် အမက(ခွဲ)ကံသာကုန်း
၅၁ ပွင့်ဖြူ အမက(ခွဲ)ဇေယျာမြိုင်
၅၂ ပွင့်ဖြူ အမက(ခွဲ)သစ်ချိုကုန်း
၅၃ မကွေး အမက(ခွဲ)စမ်းကြီး
၅၄ မကွေး အမက(ခွဲ)ဖလံတော
၅၅ မကွေး အမက(ခွဲ)ရေထွက်
၅၆ မကွေး အမက(ခွဲ)သံဘိုကန်
၅၇ မင်းဘူး အမက(ခွဲ)ပင်းတလဲ
၅၈ မင်းလှ အမက(ခွဲ) ပြည်စိုး
၅၉ မင်းလှ အမက(ခွဲ)စမ်း
၆၀ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ဆင်ရင်
၆၁ မင်းလှ အမက(ခွဲ)ရွာသာယာ
၆၂ မင်းလှ အမက(ခွဲ)လေးပင်
၆၃ မြို့သစ် ကအက-စိုင်ကြံ/တ
၆၄ မြို့သစ် ကအက-ဘောင်းကူး/မ
၆၅ မြို့သစ် ကအက-သုံးဆင့်
၆၆ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)စိုင်ကြံ/မ
၆၇ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)ဇီးတော
၆၈ မြို့သစ် အမက(ခွဲ)မလုံစမ်း
၆၉ မြိုင် အမက(ခွဲ)ကံလှ
၇၀ မြိုင် အမက(ခွဲ)ဇောင်ဂျမ်းကုန်း
၇၁ မြိုင် အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်ကုန်း
၇၂ မြိုင် အမက(ခွဲ)သံချောင်း
၇၃ ‌ရေနံချောင်း အမက(ခွဲ)ကမ္ဘာဖြူ
၇၄ သရက် ‌အမက(ခွဲ)ရွှေဟင်္သာကျွန်း
၇၅ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ကျောက်အိုး(ရ)
၇၆ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ကြို့ပင်
၇၇ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ဇောင်းလျားကျင်း
၇၈ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ညောင်ပင်ကျင်း
၇၉ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)တုံးကြို့ကျောက်ပုံ
၈၀ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)တောင်ဗွေ
၈၁ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ဘိုကုန်း
၈၂ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)ရေတွင်းကြီး
၈၃ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)သံဘိုကြီး
၈၄ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)သစ်စိမ့်ပင်
၈၅ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)သရက်စမ်း
၈၆ ‌အောင်လံ အမက(ခွဲ)သိုက်စမ်း