၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ဇေယျာသီရိ မူလွန် - ရွှေပေး
‌ဇေယျာသီရိ မူလွန် - လေသာ
တပ်ကုန်း မူလွန် - ညောင်ပတ်
တပ်ကုန်း မူလွန် - ဘော်
တပ်ကုန်း မူလွန် - ရွာသစ်ကြီး
တပ်ကုန်း မူလွန် - သရက်ကွင်း
တပ်ကုန်း မူလွန် - သရက်ပင်
တပ်ကုန်း မူလွန် - အုန်းပင်
ပုဗ္ဗသီရိ မူလွန် - ရွာတော်
၁၀ လယ်ဝေး မူလွန် - ကျောက်မီးကူ
၁၁ လယ်ဝေး မူလွန် - မြိုင်သာယာ