၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မွန်ပြည်နယ်)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုက်ထို မူလွန် - အကွက်(၆)
ကျိုက်မ‌ရော မူလွန် - ခရုံ
ကျိုက်မ‌ရော မူလွန် - ငပုအင်း
ကျိုက်မ‌ရော မူလွန် - နိတုံ
ဘီးလင်း မူလွန် - ဘဲလင်းနို့
မော်လမြိုင် မူလွန် - ကော့နှပ်(၁)
‌ရေး မူလွန် - ကရွန်း
သံဖြူဇရပ် မူလွန် - စခန်းကြီး
သထုံ မူလွန် - ဂေါ့နောင်ဘို
၁၀ သထုံ မူလွန် - ဝင်းဖုန်း