၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်ဆည် မူလွန် - ဗလုံ့
‌ကျောက်ဆည် မူလွန် - လေးဆယ်ကုန်း
‌ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - ကန်သာယာ
‌ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - ကျားနေအိုင့်
ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - ဆယ့်နှစ်ရာသီပင်
ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - တောင်ခြေ
‌ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - တောင်ပေါ်(တ)
ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - ရုံး
ကျောက်ပန်းတောင်း မူလွန် - အင်ပင်ကြီး
၁၀ ငါန်းဇွန် မူလွန် - ပန်းရွာ
၁၁ ငါန်းဇွန် မူလွန် - ရွာဘို(တ)
၁၂ ငါန်းဇွန် မူလွန် - ရေဇင်း
၁၃ ငါန်းဇွန် မူလွန် - လက်ပံသာ
၁၄ စဉ့်ကူး မူလွန် - ကျွန်းကြီး
၁၅ ညောင်ဦး မူလွန် - ဆင်သားမွှေး
၁၆ ‌ညောင်ဦး မူလွန် - တောင်ဘီရွာမ
၁၇ ‌ညောင်ဦး မူလွန် - ပျော်ဘွယ်
၁၈ ‌ညောင်ဦး မူလွန် - ဖက်တန်း
၁၉ ‌ညောင်ဦး မူလွန် - အထက်ညဉ့်
၂၀ ညောင်ဦး မူလွန် - အရှေ့ရွာနောင်
၂၁ တံတားဦး မူလွန် - ညောင်ကုန်း
၂၂ တောင်သာ မူလွန် - တဲယာ
၂၃ တောင်သာ မူလွန် - နေဝန်း
၂၄ တောင်သာ မူလွန် - ရွှေပြည်တော်
၂၅ တောင်သာ မူလွန် - သန်းတန်း
၂၆ နွားထိုးကြီး မူလွန် - ခံစပ်ကုန်း
၂၇ ပျော်ဘွယ် မူလွန် - ကြက်ဖြူကုန်း
၂၈ ပျော်ဘွယ် မူလွန် - ညောင်ရွှေ
၂၉ ပျော်ဘွယ် မူလွန် - မြောက်မီးကုန်း
၃၀ ပျော်ဘွယ် မူလွန် -ကျောက်တိုင်
၃၁ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - ၂၁ မိုင်
၃၂ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - ညောင်ပေါ
၃၃ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - မန်ကျည်းအင်း
၃၄ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - မြေပုံ
၃၅ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - ယုကျား
၃၆ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - လက်ပံကုန်း(မ)
၃၇ ပြင်ဦးလွင် မူလွန် - သရက်ကုန်း
၃၈ မတ္တရာ မူလွန် - ကျုံးရွာ
၃၉ မတ္တရာ မူလွန် - ဂွေးပင်
၄၀ မတ္တရာ မူလွန် - ဆည်ကြီးစု
၄၁ မတ္တရာ မူလွန် - ဝန်စု
၄၂ မတ္တရာ မူလွန် - သပြေသာ(၁)
၄၃ မတ္တရာ မူလွန် - သာယာဝတီ
၄၄ မြင်းခြံ မူလွန် - ညောင်ပင်ရွာ-ရ
၄၅ မြင်းခြံ မူလွန် - တည်ပင်
၄၆ မြင်းခြံ မူလွန် - ပျိုးကန်
၄၇ မြင်းခြံ မူလွန် - မီးပေါက်
၄၈ မြစ်သား မူလွန် - ထိန်ကန်ကြီး
၄၉ မလှိုင် မူလွန် - ချင်းလျားရွာသစ်
၅၀ မလှိုင် မူလွန် - ရေခါးသဘွတ်ကုန်း
၅၁ မလှိုင် မူလွန် - ရေထွက်
၅၂ မလှိုင် မူလွန် - သဲကန်
၅၃ မိတ္ထီလာ မူလွန် - ရှ/ညောင်ကုန်း
၅၄ မိုးကုတ် မူလွန် - ဘော်လုံးကြီး
၅၅ မိုးကုတ် မူလွန် - ရွှေညောင်ပင်
၅၆ ရမည်းသင်း မူလွန် - အင်းပေါင်
၅၇ ရမည်းသင်း မူလွန် - နန်းလုံ
၅၈ ရမည်းသင်း မူလွန် - ဖိုကုန်း
၅၉ ရမည်းသင်း မူလွန် - သာယာကုန်း
၆၀ ရမည်းသင်း မူလွန် - အိုင်တို
၆၁ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - ကြပ်ကန်
၆၂ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - စိန်ပန်းပင်
၆၃ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - စိုက်ကွင်း(၈)
၆၄ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - မလွှပင်
၆၅ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - ရုံးပင်ကုန်း
၆၆ ဝမ်းတွင်း မူလွန် - အင်းကုန်းဆည်
၆၇ သပိတ်ကျင်း မူလွန် - ကျောက်ဖြူ
၆၈ သပိတ်ကျင်း မူလွန် - ပေါ်တော်မူ
၆၉ သပိတ်ကျင်း မူလွန် - ရွှေကျွန်းပင်
၇၀ သပိတ်ကျင်း မူလွန် - ဝက်သေ
၇၁ သာစည် မူလွန် - ဆင်တောင်
၇၂ သာစည် မူလွန် - ညောင်ကုန်း-မ
၇၃ သာစည် မူလွန် - မကျီးရိုး
၇၄ သာစည် မူလွန် - ရေပေါင်းဆုံ