၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - ကညင်ငူ
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - ကျွန်းလျားရှည်
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - ချောင်းကန့်လန့်
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - မဂူကျွန်း
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - မုဆိုးမကွင်း
ကန်ကြီးထောင့် မူလွန် - လဟာကလူ
ကျိုက်လတ် မူလွန် - ကတိုက်
ကျိုက်လတ် မူလွန် - တံခွန်တိုင်ကျွဲကူး
ကျိုက်လတ် မူလွန် - အရှေ့ဆင်ကူး
၁၀ ငပုတော မူလွန် - ကွေ့ချောင်း
၁၁ ငပုတော မူလွန် - ငါးတန်တစ်ရာ
၁၂ ငပုတော မူလွန် - ဆူးပိတ်
၁၃ ငပုတော မူလွန် - ညောင်ဝိုင်း
၁၄ ငပုတော မူလွန် - မကျီးချိုင်
၁၅ ငပုတော မူလွန် - ရေချိုကုန်း
၁၆ ငပုတော မူလွန် - သစ်ပုတ္ထိပ်
၁၇ ညောင်တုန်း မူလွန် - အရွှဲဝဲဒေါင့်
၁၈ ဒေးဒရဲ မူလွန် - ကျွဲသလင်းကုန်း
၁၉ ဒေးဒရဲ မူလွန် - နောက်ပြန်ဒိုးဝ
၂၀ ဓနုဖြူ မူလွန် - ကျွဲ‌တလင်း
၂၁ ဓနုဖြူ မူလွန် - ကျားချောင်း
၂၂ ဓနုဖြူ မူလွန် - ရွာကလေး(၁)
၂၃ ဓနုဖြူ မူလွန် - သဘောသပြု
၂၄ ပုသိမ် မူလွန် - ကျူတော
၂၅ ပုသိမ် မူလွန် - တောင်တန်းကုန်း
၂၆ ပုသိမ် မူလွန် - ဘူးကွဲကြီး
၂၇ ပုသိမ် မူလွန် - သဲကျင်း
၂၈ ဖျာပုံ မူလွန် - ကွန်ဒိုင်း
၂၉ ဖျာပုံ မူလွန် - ခါးပြတ်
၃၀ ဖျာပုံ မူလွန် - အချာကြီး
၃၁ ဖျာပုံ မူလွန် - အဖောင်
၃၂ ဘိုကလေး မူလွန် - ဘိုးရောင်
၃၃ ဘိုကလေး မူလွန် - မစိမ်း
၃၄ ဘိုကလေး မူလွန် - သူကြီးစု
၃၅ မြန်အောင် မူလွန် - ညောင်ကုန်း(သဲဖြူ)
၃၆ မြန်အောင် မူလွန် - မကျီးကုန်း
၃၇ ‌မြောင်းမြ မူလွန် - ကျွန်းဒိပ်
၃၈ ‌မြောင်းမြ မူလွန် - ကျုံတာမုဆိုးမ
၃၉ မြောင်းမြ မူလွန် - ကွမ်းသီးပင်ဆိပ်
၄၀ မြောင်းမြ မူလွန် - လင်းဒိုင်းလက်ပံ
၄၁ ‌မြောင်းမြ မူလွန် - လိပ်ကမ္ဘာ
၄၂ မြောင်းမြ မူလွန် - ဝါးနွယ်ချောင်း
၄၃ မအူပင် မူလွန် - တူးချောင်း
၄၄ မအူပင် မူလွန် - ထန်းပင်ကွေ့ရှေ့(၁)
၄၅ မအူပင် မူလွန် - ရွှေတချောင်း
၄၆ မအူပင် မူလွန် - အဂါး
၄၇ မအူပင် မူလွန် - အိုင်ကြီးအလန်းအဒိတ်
၄၈ မော်ကျွန်း မူလွန် - ကနစိုချောင်း
၄၉ မော်ကျွန်း မူလွန် - ကျွဲခြံဝ
၅၀ မော်ကျွန်း မူလွန် - ကျားဟုန်း
၅၁ မော်ကျွန်း မူလွန် - ကြပ်စဉ်ချောင်း
၅၂ မော်ကျွန်း မူလွန် - ဆင်ချောင်း
၅၃ ‌မော်ကျွန်း မူလွန် - ပတ္တော်
၅၄ မော်ကျွန်း မူလွန် - မယ်ဂျာကညင်ချောင်း
၅၅ မော်ကျွန်း မူလွန် - အဝချောင်း
၅၆ လပွတ္တာ မူလွန် - အရာတော်
၅၇ လပွတ္တာ မူလွန် - ကျီးချောင်း(ကျီး)
၅၈ လပွတ္တာ မူလွန် - ခရေကုန်းအောက်ကျင်း
၅၉ လပွတ္တာ မူလွန် - ပန်းတုံးကွင်း
၆၀ လပွတ္တာ မူလွန် - ဗိုင်းဒေါင့်ချောင်း
၆၁ လပွတ္တာ မူလွန် - ဘေးပေါက်(ဘိုး)
၆၂ လပွတ္တာ မူလွန် - လွှဇာ
၆၃ လပွတ္တာ မူလွန် - အတွင်းရေဆိုင်
၆၄ လပွတ္တာ မူလွန် - အနောက်ချောင်းဗြဲကြီး
၆၅ လပွတ္တာ မူလွန် - အမတ်ကလေး(ထင်း)
၆၆ လေးမျက်နှာ မူလွန် - ကတက်ကုန်း
၆၇ လေးမျက်နှာ မူလွန် - ရှားဖြူကျင်း
၆၈ လေးမျက်နှာ မူလွန် - လယ်တန်ငယ်
၆၉ လေးမျက်နှာ မူလွန် - သောင်တန်းပေါက်
၇၀ ဝါးခယ်မ မူလွန် - ကံစုငှက်စု
၇၁ ဝါးခယ်မ မူလွန် - ထီးဝဖလံ
၇၂ သာပေါင်း မူလွန် - ရေစမ်း
၇၃ ဟင်္သာတ မူလွန် - ၂၄
၇၄ ဟင်္သာတ မူလွန် - နန်းတော်ကျွန်း(အ)
၇၅ ဟင်္သာတ မူလွန် - လက်ပံကုန်း(ရှား)
၇၆ ဟင်္သာတ မူလွန် - လက်ပံစု
၇၇ ဟင်္သာတ မူလွန် - လက်ပံစုအနောက်
၇၈ ဟင်္သာတ မူလွန် - သဲထုံး
၇၉ ဟင်္သာတ မူလွန် - အလယ်စုအိပ်ပျက်
၈၀ ဟင်္သာတ မူလွန် - အိုင်ဇောက်
၈၁ အင်္ဂပူ မူလွန် - ကျွဲဇင်း
၈၂ အင်္ဂပူ မူလွန် - ကျားသေ
၈၃ အင်္ဂပူ မူလွန် - ညောင်ပင်သာကွင်း
၈၄ အင်္ဂပူ မူလွန် - မန်ကျည်းကုန်းကြီး
၈၅ အိမ်မဲ မူလွန် - ကညင်ကွင်း
၈၆ အိမ်မဲ မူလွန် - ကျီးချောင်း
၈၇ အိမ်မဲ မူလွန် - ဝဲကြီးကူ