၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
တီးတိန် အလက - ဆွောင်းပီး
ပလက်ဝ အလက - ကွမ်းချောင်းဝ(၁)
ပလက်ဝ အလက - ဒိုးချောင်းဝ
ဖလမ်း အလက - ဇောင်သဲ
မင်းတပ် အလက - ၀မ္မသူး
မင်းတပ် အလက - အုံ
ဟားခါး အလက - မြို့ဟောင်း