၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ရေဖြူ အထက(ခွဲ)ဇာဒီ
​ရေဖြူ အထက(ခွဲ)အုန်းပင်ကွင်း
ကျွန်းစု အထက(ခွဲ)ပန်းဇင်
ကျွန်းစု အထက(ခွဲ)သဇင်
‌ကော့သောင်း အထက(ခွဲ)အောင်ဘာ
ထား၀ယ် အထက(ခွဲ)ပကာရီ
ထား၀ယ် အထက(ခွဲ)အလက(၂)
မြိတ် အထက(ခွဲ)တုံးဗျော
လောင်းလုံး အထက(ခွဲ)သကျက်တော
၁၀ သရက်ချောင်း အထက(ခွဲ)ချောင်း၀ပြင်