၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

(ရှမ်းပြည်နယ်-တောင်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျေးသီး အထက(ခွဲ)ဝမ်ဆင်း
ကျေးသီး အထက(ခွဲ)ဝမ်ဟိုင်း
ကလော အထက(ခွဲ)နန်းတိုင်း
ဆီဆိုင် အထက(ခွဲ)ဆိုင်လဲ
ဆီဆိုင် အထက(ခွဲ)ပချားကလို့
နမ့်စန် အထက(ခွဲ)မိုင်းစိတ်
ပင်းတယ အထက(ခွဲ)ကြိုသက်
ပင်လောင်း အထက(ခွဲ)တလိုင်းမရွာသစ်
ပင်လောင်း အထက(ခွဲ)လွယ်ဘောင်း
၁၀ ဖယ်ခုံ အထက(ခွဲ)ဆီးဘူး
၁၁ ဖယ်ခုံ အထက(ခွဲ)ဖာလိုင်
၁၂ ဖယ်ခုံ အထက(ခွဲ)လအိ
၁၃ ဖယ်ခုံ အထက(ခွဲ)လွယ်ယင်း
၁၄ မောက်မယ် အထက(ခွဲ)ဥယာစန်း
၁၅ ရပ်စောက် အထက(ခွဲ)အလက-၂

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-မြောက်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
နမ္မတူ အထက(ခွဲ)မိုင်းရင်
နောင်ချို အထက(ခွဲ)ဆမ္မဆယ်