၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကနီ အထက(ခွဲ)ယာကြီး
ကျွန်းလှ အထက(ခွဲ)ရွာကုန်းကြီး
ကလေး အထက(ခွဲ)ရာဇဂြိုဟ်
ကသာ အထက(ခွဲ)ငါးတဲကြီး
ကသာ အထက(ခွဲ)ဘွက်
ကသာ အထက(ခွဲ)မိုးတားကြီး
ခင်ဦး အထက(ခွဲ)ရွာစဉ်
စစ်ကိုင်း အထက(ခွဲ)တလိုင်း
စစ်ကိုင်း အထက(ခွဲ)ပဒူ
၁၀ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)စိန်းနန်း
၁၁ တန့်ဆည် အထက(ခွဲ)ဘေရင်း
၁၂ ထီးချိုင့် အထက(ခွဲ)မောင်းကုန်း
၁၃ ဒီပဲယင်း အထက(ခွဲ)သစ်ရာအိုက်
၁၄ နန်းယွန်း အထက(ခွဲ)ဝပ်ထမ်း
၁၅ ‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)မိုင်းချောင်း
၁၆ ‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)မောက်စဖာ
၁၇ ‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)လွင်ကြီး
၁၈ ‌ဖောင်းပြင် အထက(ခွဲ)ဟဲလှော်
၁၉ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)ကြောင်လည်
၂၀ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)မံစီ
၂၁ ဗန်းမောက် အထက(ခွဲ)ဟော်ယော
၂၂ ဘုတလင် အထက(ခွဲ)ဝက်ရဲ
၂၃ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)ကြွေ
၂၄ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)မယ်မဲ
၂၅ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)မြို့မ
၂၆ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)ရှားတော
၂၇ မင်းကင်း အထက(ခွဲ)ဝင်ဝ
၂၈ မြင်းမူ အထက(ခွဲ)တောချောင်းဦး
၂၉ မြင်းမူ အထထ(ခွဲ)ညောင်ပင်ကန်
၃၀ မြောင် အထက(ခွဲ)တွင်းကြီး
၃၁ မြောင် အထက(ခွဲ)မြစ်သာ
၃၂ မုံရွာ အထက(ခွဲ)လယ်ဇင်
၃၃ မုံရွာ အထက(ခွဲ)သာစည်
၃၄ မုံရွာ အထက(ခွဲ)အလက(၄)
၃၅ ‌မော်လိုက် အထက(ခွဲ)ကံထူး
၃၆ ‌မော်လိုက် အထက(ခွဲ)ပန်းသာ
၃၇ ‌ရေဦး အထက(ခွဲ)တောင်ပြင်ငယ်
၃၈ ရွှေဘို အထက(ခွဲ)အလက(၂)
၃၉ အင်းတော် အထက(ခွဲ)မော်တိတ်
၄၀ အင်းတော် အထက(ခွဲ)ရေတွင်းကုန်း
၄၁ အရာတော် အထက(ခွဲ)မကျီးစောက်
၄၂ အရာတော် အထက(ခွဲ)မင်းရွာ
၄၃ အရာတော် အထက(ခွဲ)ရွာသစ်