၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်ပန်းတောင်း အထက(ခွဲ)တလင်းကုန်း
ကျောက်ပန်းတောင်း အထက(ခွဲ)နတ်ကန်လည်
ကျောက်ပန်းတောင်း အထက(ခွဲ)လက်ပန်ကျင်း
ငါန်းဇွန် အထက(ခွဲ)ခြင်္သေ့လက်
ငါန်းဇွန် အထက(ခွဲ)ဂျို
စဉ့်ကိုင် အထက(ခွဲ)စွန်ရဲ
ညောင်ဦး အထက(ခွဲ)လက်ဝဲ
တံတားဦး အထက(ခွဲ)ဂွေးကုန်း
တံတားဦး အထက(ခွဲ)တောင်ပြုံး
၁၀ နွားထိုးကြီး အထက(ခွဲ)ကြာပင်အိုင်
၁၁ နွားထိုးကြီး အထက(ခွဲ)ရွာကြီး
၁၂ နွားထိုးကြီး အထက(ခွဲ)လုံးတော+သမန်းတော
၁၃ နွားထိုးကြီး အထက(ခွဲ)အိုးပုံတော
၁၄ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း(မြောက်)
၁၅ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)တဲကြီးကုန်း
၁၆ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)တွင်းရွာ
၁၇ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)မြင်းတဲ
၁၈ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)မိုးကောင်း
၁၉ ပျော်ဘွယ် အထက(ခွဲ)သိမ်ကုန်း
၂၀ ပုသိမ်ကြီး အထက(ခွဲ)ဆင်ရွာကြီး
၂၁ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)စကျင်
၂၂ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)စကားပင်
၂၃ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)တောင်ပြုံးကြီး
၂၄ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)မြို့သစ်
၂၅ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)မိုးကြိုး
၂၆ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)မွေပုံကန်
၂၇ မတ္တရာ အထက(ခွဲ)လွန်တောင်း
၂၈ မြင်းခြံ အထက(ခွဲ)ရွာသစ်
၂၉ မြစ်သား အထက(ခွဲ)မိုင်းမော
၃၀ မြစ်သား အထက(ခွဲ)သ‌ပြေတောင်း
၃၁ မလှိုင် အထက(ခွဲ)ရေငံ(ရွှေပေါ်ကျွန်း)
၃၂ မိတ္ထီလာ အထက(ခွဲ)အလည်ရွာ
၃၃ ရမည်းသင်း အထက(ခွဲ)ပျားစည်
၃၄ ဝမ်းတွင်း အထက(ခွဲ)နဘဲကန်
၃၅ သပိတ်ကျင်း အထက(ခွဲ)စမ္ပါယ်နဂိုရ်
၃၆ သာစည် အထက(ခွဲ)ပြည်ညောင်ကား
၃၇ သာစည် အထက(ခွဲ)‌ရေွှတုတ်ကုန်း
၃၈ သာစည် အထက(ခွဲ)ရွှေလှံ