၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကယားပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကယားပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ဒီးမော့ဆို အထက(ခွဲ)ငွေတောင်(၁)
လွိုင်ကော် အထက(ခွဲ)ပန်ကန်း