၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ကြီးထောင့် အထက(ခွဲ)ကံရွာ
ကန်ကြီးထောင့် အထက(ခွဲ)ဝဲကြီး
ကျုံပျော် အထက(ခွဲ)ရေစခန်း
ကျောင်းကုန်း အထက(ခွဲ)၀က်ခြံဂရက်
ကျောင်းကုန်း အထက(ခွဲ)ချောင်ကြီး
ကျောင်းကုန်း အထက(ခွဲ)လှည်းဆိပ်
ကြံခင်း အထက(ခွဲ)ရေနံတောင်
ငပုတော အထက(ခွဲ)ဂျမ်းကပ်
ဇလွန် အထက(ခွဲ)ရေလဲ
၁၀ ညောင်တုန်း အထက(ခွဲ)ကြက်တူရွေးတောင်
၁၁ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)ဆူးကလပ်
၁၂ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)နေရောင်ကာ
၁၃ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)မငေးကြီး
၁၄ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)ရှမ်းကန်
၁၅ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)လေးအိမ်တန်း
၁၆ ဒေးဒရဲ အထက(ခွဲ)ဧရာကြီး
၁၇ ဓနုဖြူ အထက(ခွဲ)ရွှေကူ
၁၈ ပန်းတနော် အထက(ခွဲ)ဇရပ်လှကြီး
၁၉ ပန်းတနော် အထက(ခွဲ)ဓနော်
၂၀ ပုသိမ် အထက(ခွဲ)မကျီးဇင်
၂၁ ပုသိမ် အထက(ခွဲ)အုန်းချောင်း
၂၂ ဖျာပုံ အထက(ခွဲ)ကနိ
၂၃ ဖျာပုံ အထက(ခွဲ)ဆိပ်မ
၂၄ ဖျာပုံ အထက(ခွဲ)နောက်မီး
၂၅ မြန်အောင် အထက(ခွဲ)ရွှေကျင်
၂၆ ‌မြောင်းမြ အထက(ခွဲ)ကံကြီး
၂၇ ‌မြောင်းမြ အထက(ခွဲ)စကမြား
၂၈ ‌မော်ကျွန်း အထက(ခွဲ)ကပ်ခို
၂၉ မော်ကျွန်း အထက(ခွဲ)ထီဆိပ်ဘုရားစု
၃၀ မော်ကျွန်း အထက(ခွဲ)မဲဇလီဦးတို
၃၁ ရေကြည် အထက(ခွဲ)ကမ်းနီ
၃၂ လပွတ္တာ အထက(ခွဲ )ပျဉ်ထောင်တွင်း
၃၃ လပွတ္တာ အထက(ခွဲ)ဂန့်အိတ်
၃၄ လပွတ္တာ အထက(ခွဲ)တူးမြောင်း
၃၅ လပွတ္တာ အထက(ခွဲ)သိပ္ပံကုန်းကြီး
၃၆ ဝါးခယ်မ အထက(ခွဲ)မောင်းဒီး
၃၇ သာပေါင်း အထက(ခွဲ)အုတ်ရှစ်
၃၈ ဟင်္သာတ အထက(ခွဲ)ကြွက်ကျွန်း
၃၉ ဟင်္သာတ အထက(ခွဲ)လက်ပံလှ
၄၀ ဟင်္သာတ အထက(ခွဲ)အလက- ၁
၄၁ ဟင်္သာတ အထက(ခွဲ)အလက- ၄
၄၂ အင်္ဂပူ အထက(ခွဲ)ခြောက်ရွာ
၄၃ အင်္ဂပူ အထက(ခွဲ)မှန်ကုန်း
၄၄ အိမ်မဲ ထ(ခွဲ)-ဘုရားကြီးကုန်း